30 Mayıs 2011 Pazartesi

Al-i İmran


SORU
"İMRAN isminin manasını tam bulamadım, sizin sözlüğünüzde de yok maalesef.
Ümran, Umran şeklinde gördüm ama ben İmran şeklinde arıyorum ve yanlış bilmiyorsam Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinde İmran ismi Hazreti Meryem'in babası olarak geçiyor ve manası "İmran Ailesi" demek surenin.Lakin İmran isminin İbranice kökeni ya da şimdiki Arapçadaki manasını bulamadım.Yardımcı olursanız çok sevinirim."

CEVAP
Kuran'da "Hz. Meryem'in babası" olarak geçen İmran  عمران muhtemelen Tevrat'ta Hz. Musa ile onun kızkardeşi olan kadın peygamber (nabiyyah) Miriyam'ın babası olarak zikredilen Amram'dan עַמְרָם muharreftir. Tevrat'a göre Amram Levi'nin torunudur. Bazı Musevi geleneklerinde Amram, Musa ve Harun vasıtasıyla tüm peygamberlerin atası olarak kabul edilirmiş. Kuran metninin de belki bu geleneği yansıttığı düşünülebilir.

'Amrâm adının anlamına dair Musevi kaynaklarında spekülatif yorumlar mevcut. Sözlüklerden dişe gelir bir şey bulamadım. ayin-mim-ra kökü İbranicede "a) (tahıl başaklarını) yığma, b) köleleştirme, c) 'omer - bir tahıl ölçeği" olarak geçiyor. Musa ailesinin tümü gibi (Miriyam dahil) Amram isminin İbranice değil Mısır dilinde olması daha muhtemeldir.

İsa'nın annesi olan Meryem'in babası İncil geleneğinde Yoakim'dir.

Selam, saygı vs.
S

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder