27 Temmuz 2013 Cumartesi

Komşunun peygamberine "kış" demek ne zaman suç olur?

Bin defa da anlatsak birileri anlamamakta ısrar edecek elbette. Gene de anlatalım. Ötekiler bağıra çağıra susturmaya çalışsa da, her şeye rağmen düşünebilen ve anlayabilen epeyce insan var memlekette.

Türk Ceza Hukuku açısından:

TCK 216/3 maddesinde tanımlanan "halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri aşağılama" eyleminin suç olması için “fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması” şartı vardır. Mahkeme, aşağılama eyleminin “kamu barışını bozmaya” ne surette elverişli olduğunu soruşturmadığı müddetçe vereceği mahkûmiyet kararı yasaya aykırıdır.

İnsan Hakları Hukuku açısından:
1. TC Anayasa 90/son maddeye göre, insan hakları hukukuna ilişkin uluslararası sözleşme hükümleri amirdir. Türk mevzuatı ile uluslararası sözleşme hükümleri çeliştiğinde ikincisi esas alınır.

2. AİHS dokuzuncu maddede korunan “din, vicdan ve düşünce özgürlüğü” hakkı, AİHM içtihatlarına göre “insan yaşamının herhangi bir ciddi ve önemli boyutuna ilişkin felsefi inançları” (Campbell ve Cosans davası, 1983) ve somut olarak “tanrıtanımazların, agnostiklerin, şüphecilerin ve umursamazların” inanç ve düşünce özgürlüğünü (Kokkinakis davası 1993) kapsar.

3. AİHS onuncu maddede korunan “ifade özgürlüğü” hakkı, AİHM içtihatlarına göre “sadece genel kabul gören veya zararsız veya önemsiz sayılan bilgi ve düşünceleri değil, devletin veya nüfusun bir bölümünü inciten, onları şoke eden veya rahatsızlık veren bilgi ve düşünceleri” de koruma altına alır (Handyside davası 1976).

4. AİHM Otto-Preminger Institut davasında (1994) din-karşıtı söylemin “dini inançlara sahip insanların dinlerini uygulama ve ifade etme özgürlüğünü kullanılamaz hale getirmesi” halinde kısıtlanabileceğini karara bağlamıştır. Azınlık dinleri mensuplarının sözel saldırı ve tacizlerle yıldırılmasına karşı etkili bir önlemdir.

5. AİHM Wingrove davasında (1997) dine yönelik hakaretin “‘önemli’ (significant) boyutta olması ve ileri bir küfür düzeyine (a high degree of profanation) varması” halinde devletin tedbir alma yetkisini tanımıştır. Din sebebiyle çıkacak kargaşa ve çatışmaları önlemek devletin görevidir.

6. Mahkemenin, peygambere hakaret kovuşturmalarında yukarıdaki İKİ İLKEDEN BİRİNİN ihlal edildiğini, yani hakaret olduğu ileri sürülen söylemin “insanları dinlerini icra etmekten men edici” nitelikte olduğunu VEYA “ileri bir küfür düzeyine vardığını” göstermesi gerekir. Bunun yapılmaması halinde, verilecek olan mahkûmiyet kararı hukuka aykırıdır.5 yorum:

 1. Bir zaman islam toplumunda şöyle bir hava vardı.Şu andada eskisi kadar olmasada var Bütün dünya Müslümanlara düşman herkes Müslüman kanının derdinde.Peki neler Fransızlar cezayiri katletmiş,çinler doğutirkistanı,sırplar Boşnakları, Myanmar da Budistler Müslümanları,Burda müslümanlar geçmişte yaptıklarını unutuyorlar.1915 de Hristiyan olan Ermeniler Rumlar Süryaniler,Keldaniler ve bir başka din Yezidiler soykırıma ve tehcire uğradı.Bugün bir boşnakın sırpa kızması ve kendini haklı görmesi abesle iştigal herkes ettğini çeker senin Boşnak dedelerin zamanında Ermeniyi rumu zulm altında katledip inlettiğinde 1992 de senin yaşadıklarınıda şöyle düşün etme bulma dünyası ve ettiğimiz zulmü çektik.Bugün bir filisitnli Müslümanın ölmesine sen nasılki dayanamıyırsan 1915 de Anadoluda ölen Hristiyanların ölmesinede bir Sırp evladı dayanamıyor. herşey karşılıklı.

  YanıtlaSil
 2. Adsız isimli yorumcuya: Sizni mantığınızla tüm soykırımlar, tüm katliamlar karşılıklı öyle mi? 100 yıl önce bir Ermeni, Rum ya da Yahudi öldürüldüğünde, 100 yıl sonra bu insanların karşı ırktan, cinsten ya da dinden insanları öldürebilme izni mi oluşuyor kendiliğinden? Tanrı tüm insanlığı sizin gibi düşünenlerden korusun!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Doğru ama önce müslüman yobazlardan korusun

   Sil
 3. Baslık ana noktayı açıklıyor zaten. O zaman okullarda yoktu bu konular. Kapalı Devre tedrisat ideoloji vs. Gazoz hukuk. Sınırlar kalkarken sinirler kabaracaktır.

  YanıtlaSil
 4. Ayrıca TCK 216/3 de "alenen" yani açıkça diyor. İma yollu aşağılayan bu fıkra kapsamına girmez. Belki ben "tanrı ile kontak kurduğunu iddia edip bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin etmiş bir Arap lideri" imasından meşhur haşhaşi lideri HASAN SABBAH'ı anlıyorum. Belki de Sevan Bey Hasan Sabbah'ı kastediyordu.

  Malum Hasan Sabbah da tanrı ile kontak kurduğunu iddia ediyordu ve bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin etti. Ve Arap lideridir.

  YanıtlaSil