Saturday, August 15, 2020

Cumhuriyet öncesi Türkçe kişi adları

Listede 1923 yılından önce doğmuş olup 2009’da hayatta olanlar arasında ‘Türkçe’ ya da ‘Türkçe karışık’ olarak işaretlediğimiz adların dökümünü görüyoruz. ‘Cumhuriyet öncesi Türkçe isim envanteri’ni eksiksiz olarak vermekten uzak bir listedir, çünkü yaştan dolayı çok seyrelmiş bir örnekleme dayanır (listedekilerin en genci 86, en yaşlısı 115 yaşındadır). Yine de isimlerin ‘üslubu’ hakkında bize hayli net bir fikir verir.

Kökeni başka dilden geldiği halde Türkçeleşmiş cins adlarından türetilen isimler (Bayram, Fındık, Portakal, Pamuk, Çelebi) ve Türkçe kurala göre inşa edilmiş bileşikler (Gülsima, Hüdaverdi, Mirzabey, Tazegül) burada Türkçe kabul edilmiştir.

İsimlerin tamamına yakını Anadolu taşrasına aittir. Sivas, Tokat, Amasya yöresinde Alevi olduklarını tahmin edebileceğimiz kesimlerde Türkçe isimlerin çokluğu dikkati çeker. Antalya, Muğla, Burdur tarafında Türkçe yoğunluğu muhtemelen Yörük kültürüne işaret eder. İlginç bir detay, 1918’e de Rus egemenliğinde olan Kars ve Ardahan illerindeki Karapapak/Terekeme toplumuna özgü Türkçe adların bolluğudur.

Bir elin parmakları kadar dahi olsa, İstanbul elitleri arasında İkinci Meşrutiyetin ilk yıllarından itibaren milli ve ideolojik tınılı ‘Yeni Türk’ adlarına rastlanır: Alparslan (1911), Aytekin (1921), Oğuzkan (1921), Yüksel (1922), Kurtuluş (1922), Yılmaz (1923)... Bu tür isimler 1934-35’teki Türkçe isim seferberliğinden sonra patlama şeklinde artış gösterecektir.

Dikkati çeken bir örnek 1921 İstanbul Beyoğlu doğumlu Şaban Suudi Bey kızı Cumhuriyet Hanım’dır. Gerçi Arapça kökten Türkçede üretilen ‘Cumhuriyet’ adını Türkçe saymalı mıyız, emin olamadım.

1894: Döndü (K), Fidan (K), Hanım (K), Neni (K), 1895: Güzel (K), Hatun (K), 1896: Dulkadın (K), 1899: Bayram (E), Bozan (E), Döne (K), Dursun (E), Gözel (K), 1900: Dudu (K), Yeter (K), 1902: Durdu (K), Şahgül (K), 1903: Dede (E), Pullu (K), Temer (E), 1904: Ağçe (K), Gülsün (K), Güneş (K), Pamuk (K), 1905: Ballı (K), Fındık (K), Güller (K), Neslihan (K), 1906: Satılmış (E), Telli (K), 1907: Bibi (K), Sarı (K), Yıldız (K), 1908: Akhanım (K), Çelebi (E), Durkadın (K), Durmuş (E), Dursune (K), Hatın (K), Saruhan (E), 1909: Akkadın (K), Akkız (K), Altun (K), Durali (E), Duran (K), Durdu (E), Hanime (K), İpek (K), Kiraz (K), Saçlı (K), Sırma (K), Yazgül (K), Yosma (K), 1910: Akgül (K), Bala (K), Çakal (K), Çiçek (K), Dursun (K), Fenar (K), Güner (K), Hayırlı (K), İlbeyi (E), İnci (K), Maviş (K), Mavuş (K), Suna (K), Turhan (E), Yaşa (K), Yaşar (K), 1911: Alparslan (E), Ana (K), Bayramhan (K), Buluş (E), Çınar (K), Durna (K), Düne (K), Gülsen (K), Hanteymur (E), Haskadın (K), Şahhanım (K), Yaşar (E), 1912: Anacık (K), Arslan (E), Aynur (K), Bego (E), Bozan (K), Çakır (K), Demir (E), Demire (K), Diri (K), Dönüş (K), Duduş (K), Durak (E), Durane (K), Güler (K), Gülsima (K), Gültekin (K), İlhan (K), Karakaş (K), Neslehan (K), Pulli (K), Sarıkız (K), Yaşime (K), Yaşin (E), 1913: Ağca (K), Ayla (K), Aysel (K), Durcan (K), Durhanım (K), Geyik (K), Gögerçin (K), Gülali (E), Gülverdi (K), Han (K), İncu (K), Karakız (K), Kaya (K), Mirzabey (E), Orhan (E), Sevgili (K), Sevgilli (K), Sevim (K), Sürmeli (E), Tursun (K), Ülker (K), 1914: Ağa (E), Altın (K), Anık (K), Aysan (K), Balahanım (K), Bayram (K), Bektaş (E), Doğan (E), Döndüye (K), Duran (E), Duranca (K), Gönül (K), Guli (E), Gülsan (K), Gülşeher (K), Gümüş (K), Hashatun (K), Hüdaverdi (E), Kabehan (K), Karaman (K), Kaytancı (E), Kılaptan (K), Koyun (K), Menteşe (K), Pambık (K), Petek (K), Sarıgül (K), Sili (K), Sona (K), Süren (E), Tazegül (K), Torun (E), Tumbula (K), Tursun (E), Ülger (K), 1915: Ayten (K), Baci (K), Bekdeş (E), Dura (K), Durhasan (E), Göğüş (K), Hanbegi (K), Hanume (K), Keklik (K), Nano (K), Nenehanım (K), Paşa (E), Portakal (K), Pumpul (K), Sarhan (E), Sevi (K), Yolcu (E), 1916: Afşar (E), Allı (K), Aslan (E), Atabey (E), Avşar (E), Ayçiçeği (K), Aydın (E), Beyler (E), Boybeği (E), Büber (K), Çakıra (K), Çili (K), Daştan (E), Duman (K), Durana (K), Dursuna (K), Gençağa (E), Gökkız (K), Gülhan (K), Gülten (K), Güneşi (K), Güvercin (K), Hüdaver (K), İnce (K), İsmigül (K), Karabey (E), Koçali (E), Mavişe (K), Nenni (K), Nislihan (K), Parlak (K), Sevgül (K), Sevinç (K), 1917: Adıgüzel (K), Ağabey (E), Akana (K), Allahverdi (E), Armağan (K), Ayseli (K), Balabek (E), Bekteş (E), Çapan (E), Çilli (K), Döney (K), Gülahmet (E), Gülen (K), Gülsime (K), Gültekin (E), Gülümser (K), Gülyar (K), Gürsel (K), Hakverdi (E), Haskız (K), Karahan (E), Kaymak (K), Keleş (E), Laçin (E), Oğulhayat (K), Pala (E), Pambuk (K), Safigül (K), Sarı (E), Satılmış (K), Sevgi (K), Tuygun (K), Yazgülü (K), Yazıcı (E), Yiğit (E), 1918: Aliyar (E), Altındal (K), Balabey (E), Balhanım (K), Bebeka (K), Betigül (K), Çakır (E), Diler (K), Durmiş (E), Eren (E), Gövercin (K), Gülce (K), Gülüm (K), Gündoğdu (E), Güzelhan (K), Harika (K), İpek (E), Karaca (E), Kayakız (K), Kınalı (K), Köpük (K), Kulu (E), Panmuk (K), Papiş (K), Paşa (K), Paşabey (E), Sevil (K), Seviş (E), Sürme (K), Şeviş (E), Topgül (K), Torun (K), Yayla (K), Yüksel (K), 1919: Adıgüzel (E), Alaybey (E), Alkız (K), Ayhan (E), Beycan (E), Beyhan (K), Beyzade (K), Bibican (K), Bigüm (K), Bihan (K), Bilhan (K), Bulduk (E), Coşkun (E), Çavuş (E), Çeker (K), Dağıstan (E), Daşdan (E), Dönmüş (K), Durbaba (E), Dursungül (K), Dursunhatun (K), Fındıka (K), Fuliye (K), Giyik (K), Göksen (E), Gökşen (E), Gülücan (E), Güney (K), Güngör (K), İncir (K), Karı (K), Kına (K), Kızyeter (K), Köroğlu (E), Küçükhanım (K), Laçın (K), Liman (E), Namegül (K), Nene (K), Panbuk (K), Puli (K), Selcik (K), Sonı (K), Sürmeli (K), Taştan (E), Tosun (E), Turfanda (K), Yaldız (K), Yılmaz (K), Yurdanur (K), 1920: Ağgül (K), Alay (E), Ayhan (K), Bacey (K), Bebek (E), Bulunmaz (K), Canlar (K), Canşah (K), Doyduk (K), Döndiye (K), Duduhan (K), Dudunaz (K), Durdağı (E), Dure (K), Duru (K), Ebe (K), Elbeği (E), Elma (K), Göze (K), Gulu (E), Gülay (K), Güler (E), Gülşehri (K), Gülterim (K), Gündüz (E), Günnaz (K), Hannene (K), Hanum (K), Hırızmalı (K), İlhane (K), Karabek (E), Karşı (E), Kızlarbeği (K), Koçi (E), Kukuk (K), Küçükkız (K), Nurdan (K), Nurhane (K), Pupul (K), Selçuk (E), Sengül (K), Sevile (K), Sevimbay (K), Şenlik (E), Taşdan (E), Tatlı (K), Umut (E), Yaylagül (K), Zerrigüzel (K), 1921: Afşar (K), Ağali (E), Ağan (E), Ağcahan (K), Alaybegi (E), Allahverdihacı (E), Aysen (K), Aytekin (E), Başkadın (K), Bayrame (K), Bekdaş (E), Beyzade (E), Biber (K), Bilge (K), Cansel (K), Cici (K), Cumhuriyet (K), Çakkal (K), Çetin (E), Çimen (K), Dilek (K), Dudugül (K), Durgadın (K), Durkız (K), Durmuş (K), Dursume (K), Dursunhan (K), Duruş (K), Duygu (K), Dünyamalı (E), Ercan (E), Erdoğan (E), Fener (K), Filiz (K), Gülaçtı (K), Gülağa (E), Gülican (E), Güllühan (K), Gülmehmet (E), Gültan (K), Gümüşi (K), Günnar (K), Hanımzade (K), Hatuney (K), Hatuni (K), İlgi (E), İsmigüzel (K), İsminaz (K), Kabahan (K), Kara (E), Kaya (E), Kayahanım (K), Merme (K), Oğuzkan (E), Sadegül (K), Sancak (E), Sancaktar (E), Selçuk (K), Sili (E), Sol (K), Taşkadın (K), Tekin (E), Telli (E), Tellinaz (K), Tello (K), Uğur (K), Yahşi (K), Yasa (E), Yaşa (E), Yıldırım (E), 1922: Abbaskulu (E), Ağadede (E), Akten (K), Altıntaş (K), Altunkız (K), Arman (K), Aybas (E), Ayfer (K), Baton (K), Belli (K), Beysefa (E), Bulut (E), Dönek (K), Duduye (K), Durfani (K), Durmaz (E), Erten (K), Erzade (E), Fındık (E), Gökçe (K), Gömüş (E), Görçek (K), Güldürsün (K), Gülhüseyin (E), Gülsin (K), Hantemur (E), Haslar (K), Hüdaverdi (K), Işık (E), İlhan (E), Kaçak (E), Kaplan (E), Karaman (E), Kaykusuz (E), Kulihan (E), Kurtce (E), Kurtçe (E), Kurtuluş (K), Kutlu (K), Küçük (E), Küçükkadın (K), Mirsevdin (E), Neneli (K), Nini (K), Nurhan (E), Nurhan (K), Özcan (E), Özgül (K), Papi (K), Papili (K), Punpul (K), Sevgüle (K), Şengün (E), Tanrıverdi (E), Taşdemir (E), Tombuş (K), Tonbul (K), Turcan (K), Tümen (K), Uğurlu (E), Üzüm (K), Vural (E), Yalçın (E), Yıldıze (K), Yüksel (E), Zergüzel (K), 1923: Ağacan (E), Akbal (E), Akça (K), Arman (E), Asen (K), Atabay (E), Aytekin (K), Bacıkalfa (K), Bahalı (K), Binbaşı (E), Birsen (K), Birşen (K), Bulut (K), Cumalı (K), Cumhuriye (K), Çayan (K), Çelebi (K), Çelik (E), Çiçeke (K), Daşdemir (E), Demirzade (K), Döndüke (K), Döni (K), Durhan (K), Düzgün (E), Eğlence (K), Ercivan (E), Erdem (E), Fiyatlı (K), Gelin (K), Gencoali (E), Göksen (K), Gökşen (K), Gülayet (K), Gülse (K), Gültop (K), Günnas (K), Günsel (K), Güzel (E), Hurcihan (K), Huricihan (K), İlbeği (E), Karkaş (K), Kayalı (K), Kızılgül (K), Kuguk (K), Kütük (K), Mermer (K), Mermerşah (K), Mirbey (E), Ocakverdi (E), Özhan (E), Seringül (K), Sevmiye (K), Solmaz (K), Sonna (K), Sürgün (E), Şahigül (K), Şeherli (K), Tabur (E), Taştan (K), Tirfanda (K), Tuğral (E), Tüter (K), Uluğ (E), Ülke (K), Yaşah (K), Yavuz (E), Yaylalı (K), Yeniçeri (E), Yettiye (K), Yılmaz (E), Yolçi (E), Zelgüzel (K).

 

Alfabetik sıra:

Abbaskulu, Adıgüzel, Afşar, Ağa, Ağabey, Ağacan, Ağadede, Ağali, Ağan, Ağca, Ağcahan, Ağçe, Ağgül, Akana, Akbal, Akça, Akgül, Akhanım, Akkadın, Akkız, Akten, Alay, Alaybegi, Alaybey, Aliyar, Alkız, Allahverdi, Allahverdihacı, Allı, Alparslan, Altın, Altındal, Altıntaş, Altun, Altunkız, Ana, Anacık, Anık, Armağan, Arman, Arslan, Asen, Aslan, Atabay, Atabey, Avşar, Aybas, Ayçiçeği, Aydın, Ayfer, Ayhan, Ayla, Aynur, Aysan, Aysel, Ayseli, Aysen, Aytekin, Ayten, Bacey, Baci, Bacıkalfa, Bahalı, Bala, Balabek, Balabey, Balahanım, Balhanım, Ballı, Başkadın, Baton, Bayram, Bayrame, Bayramhan, Bebek, Bebeka, Bego, Bekdaş, Bekdeş, Bektaş, Bekteş, Belli, Betigül, Beycan, Beyhan, Beyler, Beysefa, Beyzade, Biber, Bibi, Bibican, Bigüm, Bihan, Bilge, Bilhan, Binbaşı, Birsen, Birşen, Boybeği, Bozan, Bozan, Büber, Bulduk, Bulunmaz, Buluş, Bulut, Çakal, Çakır, Çakıra, Çakkal, Canlar, Canşah, Cansel, Çapan, Çavuş, Çayan, Çeker, Çelebi, Çelik, Çetin, Çiçek, Çiçeke, Cici, Çili, Çilli, Çimen, Çınar, Coşkun, Cumalı, Cumhuriye, Cumhuriyet, Dağıstan, Daşdan, Daşdemir, Daştan, Dede, Demir, Demire, Demirzade, Dilek, Diler, Diri, Doğan, Döndiye, Döndü, Döndüke, Döndüye, Döne, Dönek, Döney, Döni, Dönmüş, Dönüş, Doyduk, Dudu, Dudugül, Duduhan, Dudunaz, Duduş, Duduye, Dulkadın, Duman, Düne, Dünyamalı, Dura, Durak, Durali, Duran, Duran, Durana, Duranca, Durane, Durbaba, Durcan, Durdağı, Durdu, Durdu, Dure, Durfani, Durgadın, Durhan, Durhanım, Durhasan, Durkadın, Durkız, Durmaz, Durmiş, Durmuş, Durna, Dursume, Dursun, Dursuna, Dursune, Dursungül, Dursunhan, Dursunhatun, Duru, Duruş, Duygu, Düzgün, Ebe, Eğlence, Elbeği, Elma, Ercan, Ercivan, Erdem, Erdoğan, Eren, Erten, Erzade, Fenar, Fener, Fidan, Filiz, Fındık, Fındıka, Fiyatlı, Fuliye, Gelin, Gençağa, Gencoali, Geyik, Giyik, Gögerçin, Göğüş, Gökçe, Gökkız, Göksen, Gökşen, Gökşen, Gömüş, Gönül, Görçek, Gövercin, Göze, Gözel, Gülaçtı, Gülağa, Gülahmet, Gülali, Gülay, Gülayet, Gülce, Güldürsün, Gülen, Güler, Gülhan, Gülhüseyin, Guli, Gülican, Güller, Güllühan, Gülmehmet, Gülsan, Gülse, Gülşeher, Gülşehri, Gülsen, Gülsima, Gülsime, Gülsin, Gülsün, Gültan, Gültekin, Gülten, Gülterim, Gültop, Gulu, Gülücan, Gülüm, Gülümser, Gülverdi, Gülyar, Gümüş, Gümüşi, Gündoğdu, Gündüz, Güner, Güneş, Güneşi, Güney, Güngör, Günnar, Günnas, Günnaz, Günsel, Gürsel, Güvercin, Güzel, Güzelhan, Hakverdi, Han, Hanbegi, Hanım, Hanime, Hanımzade, Hannene, Hantemur, Hanteymur, Hanum, Hanume, Harika, Hashatun, Haskadın, Haskız, Haslar, Hatın, Hatun, Hatuney, Hatuni, Hayırlı, Hırızmalı, Hüdaver, Hüdaverdi, Hurcihan, Huricihan, İlbeği, İlbeyi, İlgi, İlhan, İlhane, İnce, İnci, İncir, İncu, İpek, Işık, İsmigül, İsmigüzel, İsminaz, Kabahan, Kabehan, Kaçak, Kaplan, Kara, Karabek, Karabey, Karaca, Karahan, Karakaş, Karakız, Karaman, Karı, Karkaş, Karşı, Kaya, Kayahanım, Kayakız, Kayalı, Kaykusuz, Kaymak, Kaytancı, Keklik, Keleş, Kılaptan, Kına, Kınalı, Kiraz, Kızılgül, Kızlarbeği, Kızyeter, Koçali, Koçi, Köpük, Köroğlu, Koyun, Küçük, Küçükhanım, Küçükkadın, Küçükkız, Kuguk, Kukuk, Kulihan, Kulu, Kurtce, Kurtçe, Kurtuluş, Kutlu, Kütük, Laçin, Laçın, Liman, Maviş, Mavişe, Mavuş, Menteşe, Merme, Mermer, Mermerşah, Mirbey, Mirzabey, Namegül, Nano, Nene, Nenehanım, Neneli, Neni, Nenni, Neslehan, Neslihan, Nini, Nislihan, Nurdan, Nurhan, Nurhane, Ocakverdi, Oğulhayat, Oğuzkan, Orhan, Özcan, Özgül, Özhan, Pala, Pambık, Pambuk, Pamuk, Panbuk, Panmuk, Papi, Papili, Papiş, Parlak, Paşa, Paşa, Paşabey, Petek, Portakal, Puli, Pulli, Pullu, Pumpul, Punpul, Pupul, Saçlı, Sadegül, Safigül, Şahgül, Şahhanım, Şahigül, Sancak, Sancaktar, Sarhan, Sarı, Sarıgül, Sarıkız, Saruhan, Satılmış, Şeherli, Selcik, Selçuk, Sengül, Şengün, Şenlik, Seringül, Sevgi, Sevgili, Sevgül, Sevgüle, Sevi, Sevil, Sevile, Sevim, Sevimbay, Sevinç, Seviş, Şeviş, Sevmiye, Sili, Sırma, Sol, Solmaz, Sona, Sonı, Sonna, Suna, Süren, Sürgün, Sürme, Sürmeli, Tabur, Tanrıverdi, Taşdan, Taşdemir, Taşkadın, Taştan, Tatlı, Tazegül, Tekin, Telli, Tellinaz, Tello, Temer, Tirfanda, Tombuş, Tonbul, Topgül, Torun, Tosun, Tuğral, Tumbula, Tümen, Turcan, Turfanda, Turhan, Tursun, Tüter, Tuygun, Uğur, Uğurlu, Ülger, Ülke, Ülker, Uluğ, Umut, Üzüm, Vural, Yahşi, Yalçın, Yaldız, Yasa, Yaşa, Yaşah, Yaşar, Yaşime, Yaşin, Yavuz, Yayla, Yaylagül, Yaylalı, Yazgül, Yazgülü, Yazıcı, Yeniçeri, Yeter, Yettiye, Yiğit, Yıldırım, Yıldız, Yıldıze, Yılmaz, Yolçi, Yolcu, Yosma, Yüksel, Yurdanur, Zelgüzel, Zergüzel, Zerrigüzel

17 comments:

 1. Hatun ismi Kürtlerde de eskiden beri yaygın görünüyor, Kürtlere Türklerden mi geçmiş, yoksa zaten var mıydı emin olamıyorum, İrani dillere dayanan bir kelime sonuçta.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Orta Asya'dan gelen bir kelime. Türkçeden Kürtlere geçmiş olmalı.

   Delete
 2. Adıgüzel kendi başına bir isim değil ölen değerli bir yakının ismi konulan çocuğu ölenin adı ile anamamanın ( acı/saygı) getirdiği zorluk nedeniyle bulunan pratik bir ünlemedir. Ölenin adı Mustafa, çocugun adı da Mustafadır ama çocuk " adıgüzel " diye çağrılır.

  ReplyDelete
 3. Sayin Nisanyan,

  Yazinizin basligi dogru mu?
  Bu listedeki isimlerin hepsi sizce Turkce mi?
  Yoksa Turklerin kullandiklari isimler mi?
  Ben mi yanlis anladim.
  Ben bir suru Turkce olmayan isim gordum; "Sahgul, Gulsen, Cansah" ve daha niceleri.

  Dengbej

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Türkçe kurala göre inşa edilmiş bileşikler (Gülsima, Hüdaverdi, Mirzabey, Tazegül) burada Türkçe kabul edilmiştir."

   Mümkün mertebe tanımı geniş tutmaya çalıştım; a) Farsça isim sözlüklerinde yer almayan ve b) coğrafi dağılım olarak Kürt vs. gruplara özgü olmayan her şeyi dahil ettim.

   Tekil örnekler tartışılabilir tabii.

   Delete
  2. Peki Şahgül ile Canşah'ı kaldırdım. Öbürü Gülşen değil Gülsen.

   Delete
 4. Hocam, Ayla için 1913 demişsiniz. Ama turkadlar.com'da 1934 diyor. Hangisi doğrudur?

  ReplyDelete
 5. Yiğit, turkadlar.com'da 1934-35'de Yeni Türk Adı olarak görülüyor fakat Sivas'ta ondan çok önceleri bile kullanılan bir isim olması lazım. Benim alt-üst soy bilgimde de 2 tane 19. yüzyıl başları ve ortası olmak üzere Yiğit ismi bulunuyor. Bunun yanında evet burdaki isimlerin özellikle en eskileri Sivaslı Alevilerde ve sonradan Sünni olmuşlarda çok yaygın, burada bulunan isimlerin eski isimlerin neredeyse hepsi Tokat ve Sivaslı Alevilerde kullanılır. Hatun,Durdu,Yeter,Yiğit,Fındık,Dursun isimleri ve burada olmayan Timur gibi Türkçe isimler de 19.yüzyılımın bile tamamına yakınını oluşturuyor.

  ReplyDelete
 6. "Turgut" ismini neden listeye eklemediniz? Aslen Moğolca olduğu için mi?

  ReplyDelete
 7. Arman ismi Türkçe değildir. Kırım muhaciri Tatarlarda yaygındır. "Armağan" isminin söyleniş biçimidir ve Farsça kökenlidir.
  Diğer bir Arman, Fransız ismidir. Bir de Ermeni ismi olan Arman vardır. Üçünün de kökü birbiriyle alakasızdır.
  Dolayısıyla Arman ismi Türkçe değildir.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Armağan kelimesi Farsça kökenli mi?

   Delete
  2. @ Onur Dinçer

   Sevan Nişanyan'a soralım.

   Sevan Bey, acaba "Armağan" ismi Türkçe mi İranca mı?

   Delete
  3. Armağan Türkçedir, başka bir ad olan Arman ile ilgisi yoktur. Sizin dediğiniz Farsça "arman" (istek, arzu, dilek 2. emel) ayrı bir sözdür, "armağan" (hediye) sözü Türkçedir.

   Size Türk kökenli ancak Türkmence bir aydım "armağan" etmek isterim, "Armanım Bar" (Emelim Var)

   => https://www.youtube.com/watch?v=5GibTWoLTOQ

   Delete
 8. Çağrı ile Sançar (Sancar, Sencer) listede nasıl olmaz? İlginç...

  Bu adlar konusu biraz da şehirleşme ve şehirli kesimin kendi öz diline dönme bilincine yükselmesiyle ilgilidir. Şehirlileşme, İslamî, Seküler Türk ve Kürt kesimlerinde böyle bir yönelişe neden olmuştur.

  İslamî kesim de 1980'lerden sonra daha önce Türk-İslam geleneğinde hiç olmayan adlar koyma modası başladı örneğin, Tayyip, Sümeyye, Talha, Ubeyd, Büşra gibi. Bugün yaşı 40'dan büyük bir Büşra nine, ya da Talha amca göremezsiniz örneğin.

  Kürtlerde de benzeri oldu, yaşı 40'ın üzerinde bir tane Rojda, Bawer, Rojhat, Dilan göremezsiniz, çünkü bu Kürtçe ad koyma akımı da 1980'lerde başladı.

  Seküler Türk kesimin Türkçe adlara yönelmesi bu iki kesimden biraz daha önce başlamıştır.

  Seküler Türk kesimin koyduğu adlara, sanki "köksüz" ve "zorlama"ymış gibi bir tavırla yaklaşılacaksa, hakkaniyet adına İslamî ve Kürt kesimlerin adlarına da aynı bakış açısıyla değinmek gerekir ki onlardaki bu tür "yeni" adlar çok daha "köksüz"dür demek zorunda kalınılır, bizimkiler yine iyi kötü yüz yılı devirdi.

  ReplyDelete
 9. İlk defa ismim Türkçe oldunu ve bir anlaminin olduğunu gördüm.. Şahgül

  ReplyDelete
 10. Merhaba sarey ismi nereden geliyor?

  ReplyDelete