Friday, February 21, 2020

Dünya Anadili Günü

Baba Ennius (ölümü MÖ 169) İtalya'nın topuğunda yaşayan Messapialılar kavmindendi. Bu halkın, bilinenlerden hiç birine benzemeyen bir dil konuştuğunu biliyoruz; başkaca da çok şey bilmiyoruz. Belki İllirik bir dil olabilir, yani Arnavutçanın atası gibi bir şey. Belki de olmayabilir.
Güney İtalya'nın ortak kültür dili o devirde Yunancaydı. Ennius kusursuz Yunan eğitimi aldı. Zamanın edebi ve felsefi çevrelerinde yer aldı. Tümü şimdi kaybolmuş olan Yunanca eserler verdi.
Otuzlu yaşlarında Roma ordusunda subay olarak görev aldı. Orada edindiği çevrenin davetiyle Roma'ya gitti. Scipio Africanus'un başlattığı 'Yunanizasyon' akımının baş temsilcisi oldu. O tarihe dek Allah'ın yabani barbarları olarak ün salmış olan Romalılara Yunan tarzı şiir, felsefe, trajedi, vekâyiname vs. öğretti. Latin dilinin bilinen ilk büyük şairi oldu.
"Batı" dediğimiz edebi geleneğin -- yani eski Roma'dan İtalya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Amerikalara uzanan zincirin -- ilk baklası sayılır.
Bugün Dünya Anadili Günü imiş. Aklınızda bulunsun.
Mesapça türküler söylemekle yetinse miydi dede?

4 comments:

 1. Magna Graecia'da mukim Latinler(İtalyotlar) de Helenize olmuştu. Fakat 0(sıfır) yılına doğru, güney İtalya'da Latinleşme güçlendi, Yunanca bayağı azaldı.

  https://greekinitaly.wordpress.com

  ReplyDelete
 2. Yunan medeniyetini değerli kılan polislerdir. Polislerin siyasi hakimiyetlerini geniş coğrafyalara yayacak gücü olmadığından onların medeniyetlerini yayma işi Makedonya Krallığı ve Roma gibi büyük siyasi ama medeniyet anlamında Yunan polislerinin çırağı olan güçlere kaldı.

  ReplyDelete
 3. Εάν η μητρική γλώσσα είναι σωστή, οι μαθησιακές πολιτισμικές γλώσσες είναι μια εργασία!
  Nasıl oldu mu?

  ReplyDelete