Friday, December 23, 2016

Varoluşçular Kahvesi

Susan Bakewell, At The Existentialist Café, iyi bir kitap, yeni çıktı, dil bilenlere tavsiye ederim. Kadın 16 yaşındayken gönlünü ve aklını varoluşçulara kaptırmış, tıpkı benim gibi. Sonra otuz sene o kitaplar tozlu raflarda unutulmuş. Şimdi 21. yy’ın perspektifiyle o yazarlara dönüp, neydi bizi cezbeden, ne kadarı halâ değerli, şimdi bize gülünç gelenler neden gülünç diye bir hesaplaşmaya girmiş. Son derece dürüst, sempatik ve akıllı bir şey. Tez patlatmamış, sohbet etmiş.

20. yy’ın ikinci yarısının fikir dünyasını ne kadar derinden etkilemiş Sartre – Beauvoir – Heidegger – Merleau-Ponty ve şürekâsı diye farkına varıyorsun. Ayrıca o çağın dünyasından nasıl fersahlarca uzaklaştık diye hayret ediyorsun. Bugün Sartre çıksa millet bir tarafıyla güler herhalde. Ama 1950’lerde, 60’larda ne büyük bir fikir devrimine önderlik etmişti.

Yıllardır unutmuşum, aklımdan çıkmış. Ama benim de kafamın oluşmasında ne büyük rol oynamış, fark ediyorum düşününce. 
 
At the Existentialist Cafe ile ilgili görsel sonucu

No comments:

Post a Comment