Sunday, January 17, 2021

İsimci Dede geldi

Dün Facebook sayfamda açtığım konu epey ilgi çekti, sorular yağdı. O vesileyle birkaç ismi daha yakından araştırmak, bir iki şey öğrenmek fırsatını buldum. Ziyan olmasın diye soru cevapların bir kısmını buraya aktarıyorum.

Mestan Bulgaristan kökenlilerde çok kullanılan bir ad. Slovakçada da aynı isim varmış.

Yok canım, bildiğiniz Mustafa. Mustan ve Mıstan şekli de yaygın. Slovaklardaki Mestan ayrı olsa gerek, Slavca “şehir” kelimesiyle alakalı.

Ama Türk Dil Kurumu sözlüğü Farsça diyor, “sarhoşlar” demekmiş.

TDK isimler sözlüğü pek zavallı bir çalışmadır. Zorlandıkça uydurmuşlar.

Mestan tabii ki mest’in çoğuludur. Ama “sarhoşlar” diye isim olmaz, ne İslam aleminde ne başka kültürlerde.

Mestan 7500 tane, onun yarısı kadar Mustan (3200), %7 kadar da Mıstan (500) var. Çoğu Rumeli kökenli. Bu yeterli bilgi olmalı.

Jack da aslında “erkek eşek” veya “oto krikosu” anlamlarına gelebilir. Ama kişi adının bunlardan kaynaklanmadığını kafası çalışan bir kişi on saniyede anlar.

Annemin adı Horé teyzemin adı Nofa:

Nofa için şöyle bir listemiz var. [Nofa 1093, Nofe 232, Nofi 90, Nöfe 75, Nufa 27, Nufe 22, Nöfa 18, Nofey 9, Nevfe 4, Nevfiye 1...] Tamamı Kürt, Urfa ile Mardin arasındaki sahadan (Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Viranşehir, Siverek). Muhtemelen Arapça Nayif veya Nawf (“üstün”) adının dişi hali olacak ama bunu teyit edemedim.

Hore, Hori ve Horey daha çok Mardin’in doğu yakasından (Nusaybin, Midyat, Gercüş, Hasankeyf). Yapıca Kürtçeyi andırıyor ama anlamını çözmedim. [Edit: Huri demek tabii.]

Üç dedem var, Mıhiş, Topo ve Hamali.

Hamali kolay. Hamail, Hamayil, Hamayli, Hemayil, Hamaylı, Hemeyli “muska, tılsım”. Gövdeye çapraz olarak bağlanan cinsi. Yaygın bir Kürt adı. Daha çok Van, Hakkari ve Şırnak. Ama Erzincan ve Dersim’a kadar olan alanda var. Toplam 5000 kişi. [Edit: Hamail/Hamayli ayrı bir isim; sadece kadın adı. Hamali erkek adı Muhammed Ali'nin Kürtçesi.] 

Mıhiş herhalde Muhittin olmalı [Edit: Doğrusu Muhammet/Mehmet]. Topo’yu hiç bilemedim. Tümü Kürt olmak üzere epey Topo var Diyarbakır, Urfa, Gerger, Akçadağ ve Kars Susuz’da. Türkçe savaş aleti olan top olabilir mi?

Kulu tarafında Mikayil adı var.

Mikail, Cebrail, İsrafil, Rüfail Yahudi Talmud geleneğinden aparılmış dört büyük melek adı. Frenkçesi Michael, Gabriel, İsrael, Raphael.

Zeliha su perisi demekmiş.

Hangi dilde, hangi gelenekte, hangi kaynağa göre “su perisi” demek bilemedim.

Züleyha adının Türk ve Kürt dillerinde sık kullanılan varyantıdır. Züleyha Tevrat ve Kuran’da geçen Yusuf ile Mısır azizinin karısı öyküsünün kadın kahramanının adı. Tevrat’ta ismi geçmez. İsim Arap/İslam geleneğinde sonradan belirmiş. Yahudilere ve oradan Batı dillerine Zuleika olarak geçmiş.

Züleyha’nın anlamı belirsiz. Eğer Arapça kökenli ise zlx زلخ kökünden “ok atımı” ya da “süratli giden” ya da “çamurlu kaygan yer” gibi bir anlamı olması lazım. Fakat bunlar yorum çabası. Aslen sadece mitolojik bir şahsın adı.

(Ermenice) Herman adını anlamış değilim.

Almanca Hermann kılığında Armen(ak) adını kamufle eder.

Satılmış ismi de çocuklara musallat olan albız çocuğu öldürmesin diye konulurmuş.

Arapça Ayvaz ve Hacı-Ayvaz (Hacivat) aynı anlamda. Yahudi kadın adı Merkada aynı anlamada. Eski Germence Giselbert (= Gilbert) belki aynı anlamda.

Bir insan çocuğuna neden Satılmış adını koyar?

Çok köklü, geleneksel Türk adı. 11.-12.-13. yy örneklerinde düpedüz “köle” demek. Sonra şartlar yumuşamış, bir evliyaya köle olarak adanmış çocuk olmuş. “Kurban olayım Zührü Dede oğlum olursa kölen olsun” anlamında.

Babamın adı Tankay idi.

1934’ten itibaren yaratılan Yeni Türk adlarında çoğu zaman anlam aranmaz. O dönemde yayınlanmış el kitapları var. Memlekete 5 milyon civarında Türkçe soyadı lazım. Ne yapsınlar? “Türkçe” adlarda kabul edilebilir olan birimleri listelemişler, bunları dilediğiniz gibi bitiştirip milyonlarca bileşim üretebilirsiniz demişler.

Tan ve Kay bu birimlerden ikisi. Atakay, Bilkay, Birkay, Erkay, Özkay, Gürkay, Orkay, Utkay, Yılkay var. Tanalp, Tanbay, Taner, Tangör, Tankut, Tansel, Tanser, Tantekin, Tantürk, Tanyurt, Tanyolaç var. Anlam aramayın çünkü yok.

Dikkat edin bunların hepsi soyadı olarak önerilmiştir, fakat 1935’ten itibaren “cumhuriyet eliti” dediğimiz ailelerde ön ad olarak da benimsenmişler.

Hanifi ne demek?

Aramicede hanêf pagan demek, yani “kitabi dinlere mensup olmayan, kafir”. Hz. İbrahim ve evlatları hanêf oldukları halde, yani Musa dininden önce yaşamış olmalarına rağmen selamete/cennete ermiş olabilir mi sorusu 4.-5.-6. yy’larda Yahudi ve Hıristiyan ilahiyatçılarını çok uğraştırmış bir konu.

Kuran İbrahimin hanêf olduğunu belirtiyor, ama açıklama vermiyor. Sonraki İslam ilahiyatçıları bunu kafalarına göre yorumlamışlar. Daha doğrusu ilk başlarda gayet net bir şekilde eski Yahudi-Hristiyan polemiğini sürdürmüşler; kitabi dinlerin altında yatan kitapsız bir kurtuluş zemini var mıdır sorusuyla cebelleşmişler. Ki düşünürsen ilahiyatın en temel sorularından biridir, “İslam olmayan biri de selamete mazhar olabilir mi” konusuna bağlanır. Sonraki kuşaklar aynı ezberleri tekrar ede ede anlamını unutmuşlar sanırım.

Not: İbranice ve Aramice ê sesi, Arapçada karşılığı olmadığı için î olarak dönüşür.

Tebernuş adlı bir muhasebecimiz vardı.

İnanılır gibi değil ama Tebernuş demek Dionysios demek galiba.

Muhasebeciniz Afşin veya Elbistanlıydı bahse girerim.

Felemez diye bir isim duydum ne demek?

Feramuz’un bozuk hali. Onun da aslı Feramarz, İran destanlarından birinin kahramanı, Rüstem’in bir Hint prensesinden olma oğlu. Mardin’de çok yaygın Kürt adı.

Hocam en duyulmamış isimler Artvin’den çıkıyor.

Artvin’den ziyade Şavşat ve biraz da Ardanuç.

Soyadımız Söyünmez Selanik Kayalar’dan mübadele yıllarında gelmiş sülale.

Sönmez sözcüğünün eski telaffuzudur. Fiilin aslı söyünmek’tir. Şirince ahalisi de Selanik göçmenidir, hala söyünmek derler. ‘Suyu döğ de ataaşı söyündür’ gibi.

Tülay Fransızca tül’den geliyormuş.

Yok, Fransızca ticari isimdir tulle, olmaz öyle şey.

Tülünay sözcüğünden türettiler Dil Devrimi günlerinde. O kelimenin nereden çıktığı meçhul, yükledikleri anlam “ay halesi” de bence pek su kaldırır. Ama Tülünay’dan iki isim türedi, Tülin ve Tülay.

Müge adını bir türlü çözemiyorum. Fransızca muguet mi?

“Gül, Menekşe, Yasemin, Sünbül, Zambak, Fulya, Müge, Heliotrop, Hanımeli, Şebboy...”

1936’da her gün gazetelere çıkan Venüs Esansları reklamından bu liste. Müge kişi adı ilk o yıl veya 1937’de kaydedilmiş.

Soyadımız Tur, Süryanice “dağ” demek.

1934-35 soy adlarına mutlaka anlam yüklenecek diye bir şey yok. Milli çılgınlık halinde binlerce kelime uydurup rastgele anlamlar yüklediler. Yüzde doksan beşi unutuldu, ama o günlerde kabul edilen soyadlarında kaldı.

Buyurun bakın 1934’ye yayınlanan Tarama Dergisi’ne göre Tur “varidat, irat” demekmiş.

Zevcet adı Ardahan yöresine has isimlerden sanırım.

26 örneğin dördü Posof, Hanak ve Şavşatlı (Ahıskalı olmalı), gerisi Bulgaristan Razgrad kökenli. Bulgaristanlılarda Cevdet adının deformasyonu olmalı, o tarafta tipik böyle şeyler. Ardahan’dakiler hakkında fikir yürütemiyorum.

Yapı itibariyle Arapça bir isme benziyor, ama Arapçada makul bir anlamı yok.

Şakayık peony çiçeği midir?

Yok peony değil. Anemon çiçeğidir. Aslı Arapça şaqıyq, çoğulu şaqâiq. Baharda ilk açan çayır çiçeği, gelinciğe benzer ama soğanlı bir bitki, genellikle kırmızı ama bazen mor ve beyaz olabilir. Şakayık-ı numan ise gelincik çiçeğidir. Ege’de şakayığa gelincik derler. Bazen Manisa lalesi adı da verilir ama bu yanlış, Manisa lalesi başka bir bitki.

Tasavvuf geleneğinde gül ile şakayık arasında kontrast kurulur. Şakayık sade ve doğal, alçakgönüllüdür. Gül kültive güzeldir.

Bendeki kayıtlarda 1991 öncesi doğumlarda iki kişi görünüyor, biri Kayseri biri İranlı.

İsmail adının aslı Samuel’miş.

Samu-el “Allah duydu”, İsma-el “Allah duyar”. Tevrat’ta birbiriyla alakasız iki ayrı kişi.

Abimin ismi Nurhan. Babam subayının adını vermiş. Nurhan Ermeni adı değil mi?

Erkek adlarında Nurhan hem Türklerde hem Ermenilerde kullanılır. Toplam Nurhan’ların %7 kadarı (fakat İstanbul’a kayıtlı olanların yaklaşık yarısı) Ermenidir. Bulgaristan Türklerinde de yaygın isimdir. Nuran’ların üçte biri (fakat İstanbulluların tamamı) Ermeni.


26 comments:

 1. Yukarıda Hamail ismini görünce aklıma geldi. Kürtlerde yaygın bir erkek çocuk ismi var Hamolek diye. Acaba bu isim Hamali isminin küçültmesi olabilir mi?

  ReplyDelete
 2. Detayli arastirmaniz icin tesekkurler. Emeginize saglik. 🙏🏻😊

  ReplyDelete
 3. Nurhan, Ermenilerde Nubar isminin bozması değil mi?

  Ayrıca Sevan bey, Nubar için "... Farsça kökenli olan ad, Ermenilerde sadece erkek adı olarak görülür..." demişsiniz. Halbuki Ermenistan'dan gelen birisi bana "-Türkiye Ermenilerinde Nubar erkek ismi fakat Ermenistan'da kadın ismi" demişti.

  ReplyDelete
 4. İsrael ile İsrafil'in ne alakası var?
  İsrael Yakub'un adı, Allah'la ya da onun meleğiyle güreşip "canı sağ kalınca" aldığı ad. Etimolojisini bilemem.
  İsrafil'in karşılığı "Serafim" ya da "Serafil" gibi bişe.

  ReplyDelete
 5. Sevan bey.böyle fırsatı kaçırmak istemedim.annemin anne tarafı İzmir Bayındır. Evvelini bilmiyorum. Burada Şipar ve Şilit soyadları var. Anlam ve köklerine dair bilgi bulamadım. İlginç olan bu isim yada sözcüklere dair bir fikriniz var mı?

  ReplyDelete
 6. Hori ismini bilmeyecek ne var?! Huri isminin yerel telaffuz şekli.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bu hususta size katilmiyorum.
   Kurtce bilmeden Kurtce isimler dogru yorumlanamaz!!!!

   Kurtce de Hûr, (Hûrik)= ufak, Kucuk. Hûr kirin= Ufaltmak, kucultmek manasina gelir.

   Hûrê! Kadin Vocatif son eki -ê eklemesi ile ufak (kucuk, kisa) kadina, kiza hitap manasina gelir ki Kurtce de cokca kullanilir.

   Ufagim! kucugum! manasina gelirki (Kucugun yan anlami olarak kisa manasina de kullanilir ki) Hûrê (Hurey) Kisa boylu kadin manasina de gelir.

   Kurtce ê harfi Turkce telaffuza -ey diye aktariliyor.

   Huri (cenneteki sex kadini) tabirini kimse kizina isim olarak vermez.

   Yani kelime Kurtce Hûr (kucuk) kelimesinden turemis bir sifattir ki zamanla isim yerine kullanilmis.

   Resh (Siyah, kara)= Resho (erkek ismi-sifati) Reshê (kadin ismi-sifati)

   Hur (Kucuk, ufak) = Hurê (kadin ismi-sifati) Huro (Erkek ismi sifati)

   Huri (cenneteki sex kadinina) Kurtcede esasen Hori denir (ve Turkcenin etkisi ile son zamanda Huri de deniliyor).

   Dengbeje Bedeng

   Delete
 7. Islamın Ibrahimi ile Yahudiliğin Ibrahimi karışmış.

  Vefik Paşa kelimenin anlamını "Hak dine meyilli, meyli sabit" olarak vermiş. Süryanice'de kelimenin anlamı aşağı yukarıda verilenle aynı daha çok "Mürted ya da sapkın" demekmiş. Ancak ipin koptuğu nokta Islam'ın Hanef Ibrahimi ile Yahudi itikadındaki Ibrahim'2in birbirine girmiş olması. 82

  Islamın ortaya attığı bir iddiayı Yahudiler ve Hristiyanlar neden Ibrahim Cennete gitmiş mi gitmemiş mi diye tartışsın? Öncelikle Yahudi ölüm sonrası hayat tasavvuruna aykırı bir durum ve tamamen ayrı bir mevzuu. Yukarıda bahsi geçen "Hanef" kelimesi Kitabı Mukaddes'te "Mürted, sapkın" kişi anlamında kullanılmış ve Ibrahimi anlatan bölümlerde kendisi için kullanılmadığı gibi ve en ufak bir alakası yok. En akla yatkın olan nokta Talmudlarda anlatılan ve Islam'a da geçmiş olan Ibrahimin doğum öncesi olayları anlatan bir kıssa.

  Ibrahimin babası Terah oğlu doğmadan önce ataları Nuh ve Sam'ın yolundan sapıp Nemrud'un hizmetine girmiş ve yaşlılık yıllarında oğlunun doğup onu Nemrud'tan saklaması ve oğlunun büyümesinin ardından gene oğlu Ibrahim sayesinde ataları Nuh ve Samın yoluna avdet etmiştir. Bu bağlamda Hanef kelimesi belki babası Terah için kullanılabilir. Ancak Yahudi itikadında Musa öncesi devrin Adem ve Nuh'tan sonra en önemli şahsiyeti olan Ibrahim'in böyle bir tartışmaya mevzuu olması en temel kaynak olan Torah'ya aykırı bir durumdur. Yok Hanef kelimesinden kasıt "Musa öncesi devir" kişilere matuf bir sıfat ise o zaman da yukarıda bahsedildiği şekilde kelimenin anlamıyla metin arasında bir tezat oluşur. Zira Torah Ibrahim ve diğer dini şahsiyetlerden de farklı olarak Nuh için "Tzadik", "Sadık, dürüst, doğru olan" kelimesini kullanmıştır.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dengbeje Bedeng:

   Burda mesele biraz birbirine karisyor, dogru, ama mantikli bir aciklamasi var.

   Hanef (Hanif) esasinda Arami dillerde, "toplum disi" gibi bir manasi var. Bunu din disi diye yorumlayanlan toplumlar, duruma gore, sapkin manasinda da kullanmislardir, ama, bence kelimenin esas manasi sapkin degil.

   Mekkede, genel dini inancin disinda kalanlara da toplum disi, inac disi manasinda Hanef kelimesi kullanilmis, ve zamanla bu SIFAT o kisilere ISIM olmus. DIger Arami toplumlardaki gibi keskin bir anlami olmadigindan, o toplum disi gurup bu ismi kabullenmis ve zamanla, Biz Hanef'iz (Hanif) demisler.

   Meseleye bu acidan da bakmak gerekiyor. Kelimeler dansoz gibidir. nerde, nasil kiviracaklari bazen belli olmuyor.

   Dengbeje Bedeng

   Delete
  2. Burada mesele Islam'ın ortaya attığı bir iddiadan Yahudi ve Hristiyanlar'ın hüküm çıkarması ki bu absürd bir durum olurdu. Hanif Ibrahim tabiri Islam literatüründe geçiyor. Bunun dışında Sevan Bey'in de bahsettiği gibi kelimenin anlamı "pagan" ya da "inancından sapmış, mürted, sapkın"dır. Benim dikkat çekmek istediğim nokta Torah ve diğer dini metinlerde bu tabir Ibrahim için kullanılmaz. Alakası yok ki zaten. Üstüne üstlük buradan da "Cennetlik-cehennemlik" tartışması çıkarmak da ayrı bir mevzuu yukarıda yazdığım gibi Yahudi ölüm sonrası hayat tasavvuruna aykırı bir durum. Elbette kelimeler dilden dile geçerken anlam kayması ya da başka etkilere maruz kalabilir onu kastetmiyorum.

   Hatemi Zeyrek

   Delete
 8. Bir insan çocuğuna neden Satılmış adını koyar?
  Hocam yaşlanıyorsunuz galiba. Satılmış adı için 2 Haziran 2014 tarihli https://nisanyan1.blogspot.com/search?q=sat%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F yorumunuzda farklı şeyler söylemiştiniz.
  "Anadolu'da Satılmış diye kişi adı vardır, bilirsiniz. "Bedel" demektir, genellikle evliyadan birine yapılmış bir adağın bedelidir. Böyle düşününce, Sayılmış ile eş anlamlı olmuyor mu?"
  Selam ve sevgiler.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anafikir aynı. "Köle" anlamına geldiğini bilmiyordum, yeni kaynaklar buldum.

   Delete
 9. İnce Memed'de baş karakterlerden birinin adı Hürü Ana. Öylesine aklıma geldi.

  ReplyDelete
 10. Mestan isminin Rumeli göçmenleri(bilhassa Bulgaristan) arasında sık görüldüğü doğru lakin Türkiye'nin başka yerlerinde de var bu isim. Hatta Doğuda hayvan(kedi, köpek, at vs...) ismi olarak da yaygın.

  ReplyDelete
 11. @Sevan Bey
  Helim adi hakkinda ne dusunuyorsunuz? Trabzon ve Rize'de çok populer.

  ReplyDelete
 12. Sevan abi annem 1955 Çorum Kargı doğumlu ismi "Kerzik", yıllardır nüfus memuru hatası olduğunu düşünmüştüm ama bu bölgede başka örneklerini de duydum. yıllardır araştırırım ama dişe dokunur bir şey bulamadım, kiril alfabesiyle yazınca orta asya türki devletlerde yakın bazı isimler çıkıyor sanki.

  ReplyDelete
  Replies
  1. By isim Kurtce diline uygun gozukuyor.

   Sondaki -ik eki Kurtcede kucultme son-ekidir. Turkce Aysecik teki gibi ismlere -cik manasi verir. Yani Kerz-cik.

   Yalniz Kurtcenin Zazaca lehcesinde Kerjik = Kene manasina gelir. Yanilmiyorsam Coruma yerlesen Kurtler "Lek (Lekvanik)" asiretinden idiler. Lek asireti onceleri Kurtcenin Sorani lehcesine yakin bir lehce ile konusurdu. Soranice (isimler) sozlugune bir bakmak lazim. Kurtce (Kurmanci) kadin isimleri arasinda bir "Karêz" ismi var. Bu isme kucultme son eki -ik ilave dersen ortaya "Karezik" cikarki Kurtceyi unutup Turkce konusmaya baslayan Halk bu ismi degistirmis olabilirler.

   Bu bir tahmin.

   Delete
 13. Merhaba,
  Geçenlerde İlayda ismine takmıştım. TDK'nin sözlüğünde anlamı "su perisi" olarak verilmiş. Bizleri bu isme yönelik aydınlatırsanız sevinirim.
  Şimdiden teşekkürler,
  ~Sadık

  ReplyDelete
 14. Haniş diye bir isim duydunuz mu daha önce? Tikveşli Büyü büyük babaannemin adı ama hiçbir yerde ne anlamını ne de ismin kendisini bulabildim.

  ReplyDelete
 15. Hamali isminin yorumuna katilmiyorum

  Dengbeje Bedeng,

  Sayin Nisanyan Hamali ismi Hamayil ile alakali degil.

  Ham (Hem, Hama ve Hemê) Kurtcede 20'dan cok cesidi olam Mohammed isminin bir seklidir. Sondaki Ali apacik Muhammed peygamberin damadi Ali'den baskasi degil.

  Muhammed Ali = (mu)HamedAli= (kurmanclar kelimelerin ortasinda ve sonundaki "d"lerin bir cogunu ya dusururler yada "y" ye donustururler.
  Dolayisi ile HamedAli=HameAli oda oluverir HamAli (Hamali). Ben bu ismin Hemili seklini de duydum.

  Kurtlerde Muhammed isminin degisik sekilleri:

  Muhammed, Mihemmed, Muhammet, Mihemmet, Muhamed, Mihamed, Muhamet, Mihamet,

  Hemmed, Hemmet, Hemed, Hemet, Hem, Hema, Hemê, Hemo, Hemodek, ,

  Mehmed, Mehmedo, Mehmet, Mem, Memo, Memê, Memodek, Memik, Miho, Mihê

  Ve belkide aklima simdi gelmeyen diger sekilleri

  ReplyDelete
 16. Benim yaşadığım bölgede de acayip isimler var: Şeteret, tuntul, lübeze,tükez,tamara, reşinaz,hümezet,nazo,tütiye,tüter...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Resinaz = Rê + Sinaz = Rê (Kurtce Yol) + Sinaz (Farsca-Kurtce sonek= bilen, taniyan)= Rehber, Yol gosteren, Yol bilen.

   Humezet= Kuranda gecen bir arapca kelime.

   Nazo= naz eden, nazli (Kurtce erkek vokatif son eki almis ama, bazi yerlerde yanlislikla kadin ismi olarak da kullaniliyor.

   Tuti= Papagan (Farsca)

   Tamara= Ermenice kadin ismi

   Tukez= Tu + Kez = Tu (Kurtce= Hic) + Kez (dogrusu = kes= Kisi, sahis)= Kimse, hic kimse.

   Tuntul= Tun (Kurtce=huzunlu) + Tul (Kurtce= kucuk kopek- kuş- gibi manalari var)= Huzunlu enik yada huzunlu kus olabilir. Isimden cok lakab gibi bir sey.

   Ama tirtil kelimesinin lokal bir fersiyonu da olabilir.

   Seteret= (arapca) neşe

   Kim demis dil matematik degil.
   Topladik, carptik sonuc ortada :-)


   Dengbeje Bedeng

   Delete
 17. Dengbeje Bedeng

  Topo:

  Top+o hecelerinden olusan Kurtce isimdir.

  Once ikinci hecenden baslayalim. "o" harfi Kurtce erkek isimlerinin Vokatif (vocativus) hali. Yani birine hitap ederken yada onu cagirirken kullanilan isim hali. Ismin bu hali Turkcede yok. Onun icin anlamaniz biraz zor olabilir. (Hocam bu sozum size degil tabiiki).
  Kurtcede kadin isimlerinin vokatif hali cogunlukla isme eklenen "ê" ile yapilir. (Topê diye birine sesleniyliyorsa, o seslenilen kisi kadin demektir).

  Donelim "Top"a. Bir ihtimal Turkce bir kelime gibi gozukuyor. Ben Turkce olduguna gerci inanmiyorum, burda o tartismayi acmayacagim. Hadi Turkce olsun. Bildigimiz yuvarlak futbal topu degil tabiiki. Savas aleti olan Topatar aleti kast ediliyor.

  Neden bir erkek ismi olmus? Sebebi o kisinin yuksek sesle konusuyor olmasi. Yani konusurken gurleyen kisiye verilen isim. Top gibi gurleyen kisi manasina gelir.

  Topo! Ka vir de were. (Topo! Haydi bu tara gel).

  ReplyDelete
 18. kulu kürtlerinde erkek ismi olarak "nofel" var. anlamini hep merak ederdim, sagol sevan hocam.

  ReplyDelete
 19. Sevan Bey Merhaba,
  "1934’ten itibaren yaratılan Yeni Türk adlarında çoğu zaman anlam aranmaz. O dönemde yayınlanmış el kitapları var."
  Ben bu el kitaplarını senelerdir arıyorum.
  Sahaflara, eski kitap işindekilere sordum, müzayedelerde bakındım bulamadım.
  Rivayete göre devlet basıp dağıtmış ancak herhangi bir kaydını da bulamadım.
  Sizde var mı? "Türkçe soyadı sözlüğü" vb gibi bir ismi var mı?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Öz Türkçe Soyadları-1935-Maarif Kitapevi-32 Sayfa-1935

   Google gorsellerde/resimlerde ara

   D.Bedeng

   Delete