Saturday, April 8, 2017

Milli tarihi delik deşik edenler

Kudüs’teki Haçlı devleti zamanında yerli Süryani yahut Meliki Hıristiyanların bir bölüğü Batılılara intisap edip Katolik dinini benimsemiş. Merkezleri bugünkü İsrail’in kuzeyinde Taberiye/Tiberias gölü civarındaki Galilea diyarı olduğundan kendilerine Galileo unvanı verilmiş. Türkçesi Celile ve Celileli. 1290’larda Haçlı macerası sona erince mülteci olarak İtalya’ya göçmüşler. 1500’lerde doğan Galileo Galilei o soydan olmalı. Adının anlamı “Celileligillerden Celileli”.

Mussolini’den emin değilim. Kaynaklarda soyadının anlamı “muslin taciri” diye geçiyor. Muslin, Musul kökenli bir kumaş, 13.yy’dan itibaren Avrupa’da ünlenmiş. Bana bu hikâye çok inandırıcı gelmiyor. Mussolini düpedüz “Musullular” demek, sanki insanın unutmak ve unutturmak isteyeceği bir aile geçmişine işaret ediyor. Musul Hıristiyanları 1600’lerdeki Osmanlı-İran harplerinde çok hırpalanmışlar, Nasturi ve Keldani (Katolik) olarak ikiye bölünmüşler. Katoliklerin bir bölümünü Osmanlı Diyarbakır, Adıyaman taraflarına sürmüş. Bir bölümünün yolunun İtalya’ya çıkmış olması mümkün görünüyor.

Dukakinzade Ahmed Paşa Yavuz Selim saltanatında sadrazam, yani başbakan. Osmanlı’nın İran’a karşı Kürt beyleriyle ittifak politikasının mimarlarından biri. Atasının Arnavutluk’ta Debar/Debre ve Lezhë yöresinde düka unvanı taşıyan Giovan/Gjin olduğunu bütün kaynaklar yazar. Bu zatın ise aslen Arnavut olmayıp Sicilya’nın Norman asıllı soylularından olduğu daha az bilinir. Normanlar Fransa’nın kuzeyine yerleşmiş Viking asıllı bir halk, 11. yy’da Sicilya’yı fethetmişler. Yakın döneme dek Sicilya’nın egemen zümresi Norman asıllı olmakla övünürdü.

3. Mehmet zamanında Kapdan-ı derya, Van ve Erzurum valisi ve kısa bir süre sadrazam olan Cigalazade Yusuf Sinan Paşa da İtalyan asıllı. Babası Ceneviz donanmasının ileri gelenlerinden. Kendisi Scipione Cicala adıyla İtalya’da doğmuş, 16 yaşında Türklere esir düşmüş, yeniçeri ocağında yetişmiş. İstanbul’da Divan Yolu’nun hemen altında olan konağı ve camii Cağaloğlu (< Cigalaoğlu) semtine adını vermiş.

Şarkıcı İlhan İrem bu zatın soyundan olduğunu söylüyor. Gerçi yurdumuzda bu tür iddialara ne kadar güven olur bilmem.

2 yorum:

  1. Vikings diye bir dizi var. Dizinin fanı olmamakla beraber, arada izliyordum. Normandiya'nın ilk hükümdarı Rollo'nun nasıl Fransa'da soylu haline geldiği de anlatılıyor birkaç bölümde. İngiltere'ye akınlar düzenleyen Ragnar Lodbrok'u da kardeşi olarak canlandırmışlar. Bazı şeyler tarihle uyuşmuyor. Ragnar daha önceden yaşamış. Yine de Vikingler biraz gerçeğe uygun canlandırılmaya çalışılmış. Uydurma şekilde, kafalarında boynuzlu kask falan takmıyorlar ki; hiç kask kullanmıyorlarmış zaten. Eski çağlarda, İtalyan yarımadasından Ege bölgesine gelip, yerleşip, kalanların da olduğuna inanıyorum. Kuşadası o taraflar. İtalya'nın Toskana bölgesindekiler de (Etrüskler) tersi, Lidyalılar dönemünde Ege'den gidip, oraya taşınmışlar. Herodot'un anlatımlarıyla, günümüz gen araştırmaları birbiriyle uyuşuyor.
    Yanıtla
  2. Sicilya'dan başka, 12 yy'da Antakya, İskenderun ve Lazkiye de Normanların elinde.
    Yanıtla

No comments:

Post a Comment