Wednesday, February 5, 2020

Türk isimleri neden Arapça?

4.097413
Mehmet
a
3.416798
Fatma
a
2.446346
Ali
a
2.297893
Ayşe
a
2.152599
Mustafa
a
1.812450
Emine
a
1.917072
Ahmet
a
1.538625
Hatice
a
1.459441
Hüseyin
a
674093
Zeynep
a
1.448489
Hasan
a
526868
Havva
a
1.104549
İbrahim
a
483520
Meryem
a
929263
İsmail
a
468750
Elif
a
839972
Osman
a
423887
Şerife
a
682629
Halil
a
418905
Sultan
a
573299
Ömer
a
389533
Hanife
a
562251
Yusuf
a
314377
Zeliha
a
534240
Süleyman
a
307760
Cemile
a
530180
Ramazan
a
303625
Zehra
a
493633
Murat
a
296430
Hacer
a
471404
Abdullah
a
291424
Keziban
f
391551
Mahmut
a
290815
Sevim
t
364877
Salih
a
255710
Hayriye
a
356779
Kemal
a
248128
Kadriye
a
316406
Recep
a
238322
Gülsüm
a
310405
Yaşar
t
231887
Halime
a
268162
Emin
a
230339
Hanım
t
248789
Kadir
a
223609
Asiye
a
247553
Bekir
a
223603
Aysel
t
230574
Bayram
t
207006
Leyla
a
228911
Hacı
a
206891
Esma
a
222644
Şükrü
a
204186
Gülüzar
f
214108
Cemal
a
203746
Hamide
a
211832
Musa
a
201949
Döndü
t
206579
Selahattin
a
198160
Melek
a
202234
Nuri
a
193566
Rabia
a
199372
Adem
a
193436
Zekiye
a
191413
Metin
a
186811
Naciye
a
187469
Dursun
t
186571
Hülya
a
183920
Rıza
a
185575
Nuriye
a
183141
Orhan
t
184454
Saniye
a
179881
Abdurrahman
a
182653
Ayten
t
174395
Fatih
a
181009
Aynur
t+
174369
Şaban
a
178497
Makbule
a
174207
Zeki
a
176472
Güllü
t
174033
Arif
a
170822
Türkan
f
172671
Kazım
a
169360
Safiye
a
172051
İsmet
a
162389
Necla
a
170560
İhsan
a
162178
Huriye
a
162190
Sabri
a
161843
Nazmiye
a
156150
Yılmaz
t
161629
Dudu
t
155459
Celal
a
158640
Rukiye
a
155087
Kamil
a
157773
Saliha
a
154472
Hakkı
a
157336
Rahime
a
151856
Mevlüt
a
155732
Özlem
t
151113
Muzaffer
a
154223
Yasemin
f
149329
Veli
a
152643
Feride
a
147792
Hakan
t
148798
Şükran
a
146667
Nurettin
a
148459
Remziye
a
141698
Muhammet
a
146458
Saadet
a
140396
Durmuş
t
146323
Dilek
t145295
Münevver
a144662
Songül
t141984
Sevgi
t140908
Şükriye
a139956
Yeter
t139891
Ümmühan
a137913
Selma
a131791
Seher
a

Tabloda 2009 itibariyle Türkiye’de en sık kullanılan 120 adı görüyoruz. Adların tüm olası varyantları (Fadime, Fatime, Fatıma, Fatuma, Fedima...) sayılara dahil edilmiştir, ancak “ayrı ad” olarak algılanan türevler (Fatoş, Fatey, Fatmana) ayrı maddededir. 120 adın toplam nüfusu  28.413.875 erkek ve 22.615.319 kadın olmak üzere 51.029.214 kişidir. Bu rakam, yaklaşık 98 milyon nüfuslu genel tablomuzun % 51,6’sıdır. (Çift isimler ayrı ayrı kaydedildiği için genel tablo nüfusu 2009’daki ülke nüfusundan %37 kadar fazladır.)
İlk 120’ye giren kadın adlarının sayıca erkek adlarından fazla fakat nüfusça daha az olmasının nedeni, diğer kültürlerde olduğu gibi Türkiye’de de erkeklere nispeten daha “resmi” (kamusal kültürün normlarına uygun), kadınlara ise daha fantezi “özel” adlar verme eğilimidir. Tablonun genelinde, yaklaşık eşit kadın ve erkek nüfusunda 91.131 farklı yazıma sahip erkek adı ve 173.211 farklı yazıma sahip kadın adı bulunmaktadır. Bir başka deyimle erkek adlarının ortalama nüfusu 537,7 iken, kadın adlarının ortalama nüfusu 282,9’dur.
Sağ kolonda adların hangi dilden kaynaklandığını gösterdim. Görüldüğü gibi Türkiye’de en yaygın olan 120 adın tümü Arapça (a), Farsça (f) ve Türkçe’den (t) türemiştir. (Listede aşağıya doğru indikçe başka diller de görülecektir.) Baskın dil açık farkla Arapçadır.
En popüler 56 erkek adının 49’u Arapçadır. Arapça adların toplam nüfusu 27.057.948 olup, 56 adın toplam nüfusunun yüzde 95,2’sini oluşturmaktadır. Türkçe olan 7 ismin oranı yüzde 4,8’dir. En popüler erkek adları arasında Farsça kökenli olan yoktur.
En popüler 64 kadın adının 47’si Arapçadır. Arapça isim taşıyanların nüfusu 19.417.558 olup, listedekilerin yüzde 85,9’udur. Türkçe olan 13 isim %10,5, Farsça olan 4 isim %3,6 nüfusa aittir. (Farsça gül ve Arapça nur birimlerini barındıran Güllü, Songül ve Aynur adlarını, Türkçede üretildikleri için “Türkçe” olarak işaretledim. Türkan adı da isteğe bağlı olarak Farsça veya Türkçe sayılabilir. Başka Ortadoğu dillerinden Arapçaya alıntı olan Yusuf, Süleyman, İbrahim gibi adları, Türkçeye doğrudan doğruya Arap kültüründen alındıkları için, Arapça saydım.)
Nüfus genelindeki oranlar bunlardan azıcık daha dengelidir. Doğrudan Arapçadan alıntı olarak işaretlediğim 2242 erkek adının nüfusu 40.843.264 çıkıyor. Bu rakam toplam 49.629.607 erkek adı nüfusunun yüzde 82.2’sidir. Hesaba örneğin Memo, Memik, Memoli, Sülüş gibi Arapçadan çıkma türevler ve Hacıbekir, Seferali gibi bileşikler henüz dahil edilmedi. Şimdilik herhangi bir dile tayin edebildiğim 47 küsur milyon erkek adı arasında net bir şekilde Arapça olanlar yüzde 85,2 tutuyor.
Kadın adlarında oran %78 ile 80 arasındadır. Ancak henüz kadın adlarını işaretlemeyi bitirmediğimden kesin bir rakam veremeyeceğim.
*
Kişi adları bir kültürün en temel, en mahrem, en yalansız düzeyidir. Çeşitli kültürel davranışlarında belli oranlarda kamuda kabul gören söylemlere boyun eğen kişi, sıra çocuğunun kimliğini belirlemeye geldiğinde çoğu zaman kendine ve ailesine ilişkin en derin ve gerçek duygularını öne çıkarır.
Bu durumda, Türkiye kültürünün, en mahrem ve yalansız düzeyinde, %85 ila 95 oranında Arap’tan aktarma olduğunu sanırım ileri sürebiliriz. Son yılların kültür kavgalarını ve hatta kısmen siyasi davranışlarını bu açıdan yorumlamak ilginç sonuçlar verebilir.
(Bir olası itiraz: Yukarıdaki tablo yaşa göre tasnif edilmemiştir. 2009’da Türkiye’de ortanca yaş [median age] 30 civarındaysa tabodaki adların yarıdan fazlası 1979’dan önce konulmuş demektir. Genç kuşakta ortalamalar biraz değişmiş olabilir. Ancak ciddi bir fark olacağını pek tahmin etmiyorum, olsa da Arapça adların daha da artması yönünde olabilir pekala.)
37 comments:

 1. Yukarıdaki tabloda görüğüm Türkçe isimlerin bir kısmı cumhuriyet devrinde tedavüle sokulan isimler.

  Bir itirazım Bayram ismi hakkında olacak. Türkçe olarak işaretlemişsiniz, ama kelime Farsçadan geliyor ve en azından bende Türkçe isim çağrışımı da yapmıyor.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Listedeki, Cumhuriyet döneminden sonra ortaya çıkan adlar Yaşar, Yılmaz ve belki bir de Hakan. Bayram, Dursun, Orhan ve Durmuş Cumhuriyetten önce de olan adlar. Listeye girecek kadar çok olmayan ancak cumhuriyet öncesi başka Türkçe adlar da var, Arslan, Togan, Sungur, Kaya vb.

   Zaman içinde, tercih edilen adlardaki değişim biraz da ideolojiktir. Örneğin İslamcı kesimin tercih ettiği Talha, Ubeyd, Tayyip, Sümeyye, Büşra, Kübra gibi adlar da son 50-60 yılın ürünüdür. Listeye bakarsanız hiçbirini göremezsiniz.

   Bayram adının Farsça olduğu iddiası yanlış hatırlamıyorsam Clauson'a ait, kesin bir bilgi değil. Farsçada böyle bir sözcük yok, hatırladığım kadarıyla Farsçada bayram için "ceşn" (ya da "cûşn") deniyordu.

   Bayram sözcüğünü "bayrak" ile birlikte < bayra- (kutlama yapmak 2. şenlik etmek) köküne bağlayanlar da var, o da < bay (kutlu 2. zengin) köküne dayanıyor. Bay sözcüğünün "kutlu" anlamı da vardır, örneğin Kazakların millî simgelerinden biri "Bay Terek"tir (Kutlu Kavak). Baysungur, Baybars, Baykoca gibi eski adlar da vardır. Bayrak, Eski Türkçede aynı zamanda, yapılan at yarışlarından sonra kazanana verilen tuğun da adıdır "kutlu şey 2. ödül" anlamında. Eski kaynaklarda geçen "batruk, batrak" (ucuna flama takılan mızrak) ayrı bir sözcüktür.

   Altaylılar tarihlerinin hiçbir döneminde Müslüman olmadılar, İran kültürel etkisi altına da girmediler, onlar da bayram'a "bayram" derler. Ünlü bayramlarından biri olan "Çaga Bayram" (Pak Bayram)'dan bir kesit ekliyorum aşağıya.

   Ek Bilgi: Çaga "pak, temiz, arı" sözcüğü < Moğolca tsagaan "ak, beyaz 2. temiz, saf, duru" sözcüğünden gelir. Altaycada "beyaz" anlamı yoktur, beyaz için "ak" derler.

   => https://www.youtube.com/watch?v=TA3MCWUq7WQ

   Delete
  2. Onur, her şeye gereksiz muhalefet yapıyorsun ! "Bayram" Farsça işte, Arapça değil, zaten Sevan Hoca da Arapça değil demiş vede Konu Arapça minvalin de açılmış siz Farsçaya eminim semitik bakmıyorsunuzdur, sonuça kuzey kökenli bir Hint Avrupa dili.

   Delete
  3. Badram tabii ki İrani bir dilden gelmiştir, fakat 'kişi adı olarak' Türkçeye özgüdür; eski ve yeni Farsçada (bildiğim kadar) kişi adı olarak görülmez.

   Bu sözlükte 'alıntı' kriterim diğer sözlükten biraz farklıdır. Önsözde açıkladım.

   Delete
  4. "Another area in which Islam’s prestige has declined is baby names. As Tayfun Amman noted, the
   examination of “language” is particularly important in the analysis of social change.98 Identifying which
   words and usages fall into disuse or start to be used in “language” as a significant determinant and conveyor
   of culture to the next generations provides useful information about the nature of this change. From this
   perspective, studies of baby names in Turkey yield results that are not consistent with the claim that Islam
   has dominated Turkish society more than ever before. According to a field study conducted in Konya,
   famous for its conservative culture, young people in the 18-35 age group have less religious attachment
   towards baby names and look for “striking, attractive, mysterious, aesthetic, natural-sounding, trendy, and
   fancy” names.99 Statistics published by General Directorate of Population and Citizenship Affairs also help
   generalize this specific study conducted in Konya. While the top five names preferred for girls in Turkey
   between 1930-1990 were Fatimah (Mohammad’s daughter and Ali’s wife), Aisha (Mohammad’s wife),
   Aminah (Mohammad’s mother), Khadija (Mohammad’s first wife) and Zainab (Mohammad’s daughter),
   four of these religious names (except Zainab) did not rank even among the top 20 in 2014, 2015 and 2016."

   https://www.researchgate.net/publication/325240502_God_Is_Dying_in_Turkey_as_Well_Application_of_Secularization_Theory_to_a_Non-Christian_Society/link/5aff7bf70f7e9be94bd7d6e0/download

   Delete
  5. Aynı şekilde Dudu ismi de Farsça degil mi Tuté'den?

   Delete
  6. @Adsız

   Onur, her şeye gereksiz muhalefet yapıyorsun ! "Bayram" Farsça işte, Arapça değil, zaten Sevan Hoca da Arapça değil demiş vede Konu Arapça minvalin de açılmış siz Farsçaya eminim semitik bakmıyorsunuzdur, sonuça kuzey kökenli bir Hint Avrupa dili.

   Okuma ve anlama problemin var sanırım. Ben Bayram ismine Arapça demedim, Farsça dedim. Ama sonradan Sevan Bey'e bana daha cevap bile vermeden hak verdim ve şu yorumu yazdım:

   https://nisanyan1.blogspot.com/2020/02/turk-isimleri-neden-arapca.html?showComment=1580880809408#c5424901907675106456

   Yorumumu Sevan Bey'in bana cevabından önce yazdım, ama onun cevabından sonra yayınlandı.

   Delete
  7. Geçen günkü iletiyi yazarken kaynak aramaya üşendim, gece geç bir saatti. Daha sonra internette iyice araştırıp, daha önce okuduğum kaynak neydi diye bayağı bir bakındım, buldum

   => http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=%5Cdata%5Calt%5Caltet&first=1&off=&text_proto=&method_proto=substring&ic_proto=on&text_meaning=&method_meaning=substring&ic_meaning=on&text_rusmean=&method_rusmean=substring&ic_rusmean=on&text_turc=bajram&method_turc=substring&ic_turc=on&text_mong=&method_mong=substring&ic_mong=on&text_tung=&method_tung=substring&ic_tung=on&text_kor=&method_kor=substring&ic_kor=on&text_jap=&method_jap=substring&ic_jap=on&text_reference=&method_reference=substring&ic_reference=on&text_any=&method_any=substring&sort=proto&ic_any=on

   Bağlantı adresi biraz uzun çıktı, umarım kopyala-yapıştır yapınca sayfa açılır. Açılmazsa diye ekran görüntüsü de alıp ekleyeyim, isteyenler oradan bakabilir

   => https://i.hizliresim.com/mRjLV4.jpg

   Bayram < Proto Altayca *báya köküne dayandırılıyor, anlamı "mutluluk 2. neşe". Eski Türkçede bir de aynı kökten "bayga" (aynı anlamda "mutluluk 2. neşe) sözcüğü varmış.

   Moğolca "bayar" (neşe, sevinç 2. mutlu olmak 3. zevk almak) da aynı kökten. Hatta Moğolcada bugün bile "bayarla-" fiili vardır (uğurlamak anlamında, güle güle, hoşçakal, neşeyle kal gibi anlamlara gelir).

   Not olarak da Türkçe "bayra-" = Moğolca "bayar-" = Eski Japonca "wera-" fiillerini < Proto Altayca *báyaru-" köküne dayandırmışlar. Eski Türkçe "bayrak" ile Eski Japonca "werak" (neşeyle gülmek) eşleştirilmiş.

   Delete
 2. Galiba İran'da durum çok farklı değil. Onlarda da benzer bir durum var. Bizim milliyetçi cenahta Alp, Tekin, Tuğrul, İlteriş gibi isimler daha sık verilmeye başlandı.

  ReplyDelete
 3. Kez(i)ban köken olarak farsça olsa bile isim olarak kullanımı türk icadı olduğundan türkçe sayılabilir belki.

  ReplyDelete
 4. Kültürün biçimlenmesinde en etkili olan şeyin din olduğu anlaşılıyor. Ancak bu durum yalnızca Türkler için geçerli değil, Farslara, Kürtlere, Endonezyalılara, Afganlara da baksak, onlarda da en çok kullanılan adlar aynen bizdeki gibi Arapça çıkacaktır.

  Bu durum Müslüman olmayan halklarda da böyledir. Örneğin Sevan Bey'in bir oğlunun adı Tavit < Davud, İbrancadır. Bu adın batı dillerinde "David" gibi daha farklı sesletimleri de olsa kökü İbrancadır. Hagop, Jacob, Jack, Yâkub < İbrancadır yine...

  Arapça sanılan adların da çoğu İbrancadır aslında. Listedekilerden birkaç örnek verirsek, İbrahim, İsmail, Yusuf, Süleyman, Musa, Adem...

  Tüm dinler, aslında yereldir ve bir kavme aittir, o kavmin kültürüdür. Bir başkasının kültürünü (dinini) benimseyen kavim, doğal olarak o kavmin dilinden adları da, sözcükleri de kendi kültürüne doldurur kaçınılmaz olarak.

  ReplyDelete
 5. Arapca isimleri ilginctir ki 11. 12. Yuzyilda ermeni onde gelenleri de kullanmistir. Arap kulturunu herkes biraz burun kivirir ama zengin bir kulturdur. Arap dili zengin bir dildir sebebi bu olsa gerek. Cunku sadece turkiye toplumunda degil diger musluman halklarin hemen hepsinde uc asagi bes yukari buna yakin bir tabloyla karsilasmamiz mumkundur.

  ReplyDelete
 6. Öte yandan, bayram kelimesinin "neşe", "huzur" gibi manalara gelen Farsça padramdan bayrama dönüşmesi ve dini manasını kazanması Türki dillerde olduğu için Bayram ismi Türkçe isim tabir olunabilir, tıpkı İrani köklü hatun, kadın ve begüm gibi kelimelerin insan ismi olarak kullanıldıklarında Türkçe tabir edilebilmesi gibi.

  ReplyDelete
 7. mehmet adı muhammet isminden gelse bile bariz türkçedir. benim bu tablodan gördüğüm şey ülkenin alevi kökenli olduğu ve direkt arapça isim kullanmadığı, onun türkçeleşmiş varyantlarını kullandığıdır.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mehmet (Mehemmed, Mehmed) varyantı Alevilikten çok önce de vardı.

   Delete
 8. Memo, Mıstık..Eşê gibi isim kisaltmalari Kürdçenin tornasindan çikmiş isimlerdir. Arap isimlerinin kürdize olmuş biçimleri. Son 30 yilda Türkçede de moda oldu..Apo, Mistik

  Silo = Süleyman
  Haso = Hasan
  Eşê = Ayşe
  Xecê = Xatîca
  Îbo = Îbrahim
  Memo = Mihemed
  Huso = Hüseyin
  ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Benzer bir durum halk ağızlarında da vardır

   Alé < Ali
   Eşé, Âşa < Aişe
   Üsen < Huseyn
   Mâmit, Memet < Muhammed
   Fatma < Fâtimâ

   Bu durum başka kültürlerde de var. Örneğin Muhammed adı Türkçede Mehmet, Memet olduğu gibi Kürtçede Mêm olmuş (Mêm u Zin'deki Mêm de bu addır), Afrika dillerinde Mamadu, Muhamadu, Kafkas dillerinde ise Magomet, Magomat gibi biçimler almıştır. Fâtima adı Türkçede Fatma, Fatoş olmuşken, Afrika dillerinde Fatumatu, Karadeniz ağızlarında Fadime olmuştur. Her dil, yabancı unsuru kendi tornasından geçirir.

   Delete
  2. Fadime varyantı Orta Anadolu taraflarında da baskın varyant.

   Delete
 9. Bu yazıyı okur okumaz sokağıma kum döküp deveme atladım solaryuma gidiyorum hacı.

  ReplyDelete
 10. Nüfustan fazla olan çift isimlerin (%37 oranı) tamamına yakını "islami bir ismi de olsun çocuğun" uygulaması olabilir. Ahmet Hakan, Mehmet Tolga, Ayşe Pınar, Fatma Deniz vs gibi.

  ReplyDelete
 11. Çok acı bulduğum bir tablodur. Kendi kültürümüzü, isimlerimizi bile bile asimile etmişiz, araplaşmışız.

  ReplyDelete
 12. Kitab-ı Mukaddes kaynaklı isimlerin batı dillerinde yaygınlığını gösteren bir araştırmayı kaynak verebilir misiniz? Mukayeseli olmayınca sonuçta önerdiğiniz varsayımın sağlaması yapılamıyor.

  ReplyDelete
 13. Bu arastirmalar da goruldugu gibi siyasalislamin diger halklar uzerinde asimile edilidigi anlasiliyor.

  ReplyDelete
 14. Anadolu'nun Türkleşmekten daha güçlü olarak Müslümanlaşması, egemenin isimleri alınırken egemenin de kabul ettiği ve daha üst görülen kültüre yaklaşma çabası, isim kültürünün bu şekilde oturmasının bu şekilde sonuçlanması çok da şaşırtıcı değil herhalde. Şu an beyaz Türk ailelerin çocuklarına Leon, Lila gibi isimler koyarken dindar Müslüman ailelerin Kübra, Büşra, Aleyna gibi daha önce çok da rastlanmayan Arapça isimler koymasında da yine aynı şekilde başka bir kültüre ait olma isteğinin etkisi olsa gerek.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gördüğüm en alakasız çıkarım.

   Delete
 15. Türkçülüğün zirve olduğu 1930 larda konulan isimler ile ilgili bir istatistik var mı eliniz de.Arapca isimler siyasal islamın yükselmesine bağlı olarak artmış olabilir mi ?

  ReplyDelete
 16. Üzerinde düşünülesi bir konuymuş hakikaten. Başka ayrıntılara girilirse, Türkçe isimlerin genellikle Alevi isimleri oluşu da şaşırtıcı değil ama dikkat çekici. Ayrıca şehirli güruhun yüz çevirmeyeceği tek Türkçe isim Özlem gibi. Şu an Beşiktaş'ta ya da Şişli'de doğan bir çocuğa Döndü ismi verilmez kolay kolay. Bir yandan Aleyna verilebilir ama. Hakikaten birçok alt metin barındıran bir konuymuş hocam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Feyzal Barut

   Bu tablodaki isimlerin hiçbiri sadece Alevilerde ya da Alevi kökenden gelen insanlarda görülebilecek isimler değil, aksine Ayşe, Osman, Ömer ve Bekir gibi isimler Alevilerde görülemeyecek (aşırı takiyeci olanları hariç) isimlerden.

   Delete
 17. "Bu durumda, Türkiye kültürünün, en mahrem ve yalansız düzeyinde, %85 ila 95 oranında Arap’tan aktarma olduğunu sanırım ileri sürebiliriz."

  Buraya kadar guzel ama bu iddia cok zorlama ve temelsiz. Ayni metodu mesela Birlesik Krallik'ta verilen isimler icin uygulayalim: David, John, Michael, Paul, Andrew, Robert, Peter. En yaygin kullanilan sekiz ismin altisi Incilde gectiklari icin benimsenmis. Bu mantikla

  "Bu durumda, Ingiltere kültürünün, en mahrem ve yalansız düzeyinde, %75 oranında Yahudi'den aktarma olduğunu sanırım ileri sürebiliriz."

  de der miydiniz?  ReplyDelete
 18. Hocam alakasiz olacak ama.Tabur maddesi ile sozlugunuzde bir yorum getirmek isterim.Bohemyali husçuları bilirsiniz bunlar arabali savaş taktikleriyle almanlara zamaninda kan kusturdular.yanılmıyorsam 1400 ler başı.Almanlar wagenburg derler.araba kale gibi birşey anlamında.2. Murata karşı Varnada kullanıldi Macarlar tarafından kopya edilerek.Varna o yüzden pyrrhic bir zafer oldu Osmanlı için.Ama Osmanlı hemen bunu kendine uyarladı.Pekçok sonraki zaferini bu taktik arti tımarli süvari ve yeniçeriler sayesinde kazandı taa ki batı avrupa yaya ateşli silah teknolojisi ve taktiklerini disiplinli şekilde uygulayana kadar.Neyse bu husçuların bir fraksiyonu var adı taboriteler ingilizcesiyle.bohemyadaki tabor kasabası adından geliyor.o ad ise filistinde bir dağdan geliyormuş.Sonuçta tabur kelimesi bize ordan gelmiş olabilir diye düşünüyorum.Çünkü bu taktiği Osmanli doguya misal Babüre Rum cengi diye ögretmistir.Burdaki Rum malum Osmanlıdır.

  ReplyDelete
 19. Dinin isimler üzerindeki etkisi tüm dünyada malumdur.Bizim içinde şaşırtıcı degildir.Ancak sanki Türkiyede biraz daha fazla.Ben bunu devşirme uygulamasına bağlıyorum.Devşirme deyip geçmeyin sadece Yeniçeriler değil toplumun her katmanına yayılmış bir uygulamadır.Ve devşirilinede pek tuğ tegin börü kül tegin gibi öz türkçe isimler verilmeyeceği ve verilmediği aşikar.Çünkü adam yahut kadın din değiştiriyor o yüzden din vurgulanmalı.Hatta fazla vurgulanmalıki geçmişi unutmalı.Dini isimlerdeki fazlalığın bir kısmı burdan alışkanlık yaptı zamanında diye düşünüyorum.Yoksa genelde dünyada düşüşte olmakla beraber din kökenli isimler çoğunlukta.

  ReplyDelete
 20. İslamın dili Arapça olduğu ve Anadolu hala modernleşemedigi için etnik değil dini kimlik taşıyor,büyük bir değişim var 2050 yılında herkesin anneannesi Pelin,Melisa gibi isimler taşıyor olacak,yolda anne kız yürürlerken giyim tarzından da bunu görürsün,Hatice ve Selin'i.Yazılarda kalite düşmeye başladı Yunan adası iyi bir yer değil galiba,Saygılar.

  ReplyDelete
 21. Bebekken hayatından ümit kesildiği halde bir şekilde sağ kalan çocuklara eskiden erkekse Yaşar, kızsa Döndü ismi verilirmiş Anadolu'da.

  Ayrıca, Döndü ismi hakkında okuduğum en içten en samimi kısa bir yazı. Kesinlikle okuyun.

  ReplyDelete
 22. "Yeni nesilde oranlar değişmemiştir, hatta artmış olabilir" hipotezi fazla sallama. Doğru ya da yanlış demiyorum, sallama.

  Üşenmeyene gidecek yol:
  http://salihhelvacimtal.meb.k12.tr/icerikler/sinif-ogrenci-listesi-2019-2020_7669246.html

  ReplyDelete
 23. Bir kaç yıl önce aksaray da Cezayirli bir gençle sohbet ettim. Bana övünerek kendisinin Cezayirde tanınmış bir kişi olduğunu, bir çok kıza tecavüz ettiğini söyledi. Ben de bu yaptıklarını burda yapsan seni hapiste öldürürlerdi dedim. Bence Türkçe de yer alan arapça kelime sayısının hiç bir anlamı yok. Liberya da ingilizce konuşuyorlar, ingilterede de ingilizce konuşuluyor ve ABD de de ingilizce konuşulu,or. Bence dil başka kültür başka. bu ülkeler aynı değiller. Türkiye de bir tek polisler tecavüzü savunuyor açık giyinen kıza tecavüz edilebilir diyor ama mahkumlar bile polis kadar sapıkça düşünmüyor. Türkiye farklı bir ülke Arap ülkeleri farklı ülkeler. dil o kadar önemli bir şey değil bence. türkiye nin bölgeleri arasında korkuç farklılıklar var bu ülke dile göre ayrılarak incelenmemeli bence.

  ReplyDelete
 24. "Listede aşağıya doğru indikçe başka diller de görülecektir." demişsiniz, listenin devamı nerede?

  ReplyDelete