Wednesday, February 22, 2017

Meclisi Mebusanı kim kapattı

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclisi kapatarak ülkeyi hain emellerine kurban etmek isteyen düşmanlara ilişkin beyanatı üzerine.
 
Osmanlı Meclisi Mebusanının kapatılması benim bildiğim iki defadır.

Şubat 1878’de Abdülhamit kapattı. Gerekçesi tanıdıktı. Rus orduları Ayastefanos’a (bugünkü Yeşilköy’e) dayanmıştı. Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız vardı. Mecliste hükümeti ve imaen padişahı eleştiren konuşmalar yapılması ülkeye zarar verebilirdi, vs. vs.

Mart 1920’de Vahidettin kapatmadı. Ankara’dan talimat alan Felah-ı Vatan grubunun oy birliğiyle meclis kendini feshetti. İki gün önce İngiliz zaptiyesi meclisi basıp, çeşitli suçlardan aranan iki mi, beş mi, sayısını hatırlayamıyorum, birkaç milletvekilini gözaltına almıştı. Haklı olarak onu protesto ettiler. Ankara da bunu fırsat bilip, genişletilmiş meclisin 23 Nisan’da Ankara’da toplanmasına karar verdi.

Yani “milli iradenin tecelligahı olan kurumları işlemez hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlamak” nedir, nereden çıktı, çok açık değil. 

x
TBMM’nin B’si neden, biliyorsunuz değil mi? Aralık 1919 seçimlerinde seçilen son Osmanlı meclisinin üyeleri Ankara’da toplantıya çağrıldılar. Bir kısmı korktuğundan, ya da muhalif olduğundan veya tutuklandığından gelemeyecekti. Bunun üzerinde Müdafaa-i Hukuk (yani Teşkilatı Mahsusa) şubelerine talimatla her ilden beşer ek temsilci göndermelerini istendi. O yüzden “büyütülmüş” anlamında Büyük Millet Meclisi adı seçildi. 

No comments:

Post a Comment