Wednesday, April 10, 2019

100 numara

Yüz (100) sayı adı bazı Hintavrupa dillerinde şöyle:
Eski İrlandaca kêt, Galce ve Bretonca kant, Cornwall dilinde kans
Latince kentum, İtalyanca çento, İspanyolca sien, Portekizce sem, Fransızca saŋ
Eski Gotça hund, Eski Yüksek Almanca hundrat, İngilizce hundred
Yunanca hekaton
Litvanca şimtas, Letonca simts
Eski Slavca sıto, Rusça sto, Sırpça sto
Sanskrit śatam, Avesta satım, Farsça sad
Toharca känt
Bu sözcüklerin hepsinin aynı kökenden evrildiğini biliyoruz. Ortak Hintavrupa kaynağı *kmtom şeklinde kurgulanıyor. Daha kökünün *dkmtom olduğu ve *dekm (“on”) sayı sıfatından kurallı türeyişle “onuncu şey” anlamına geldiği açık.
Her bir dildeki evrim rotası net olarak izlenebiliyor. Ses değişim kuralları ayrıntılı olarak tanımlı ve yüzlerce örnekte yeknesak olarak karşımıza çıkıyor.
Misal. Latince ince sesliden önce gelen /k/ sesi İtalyancada DAİMA /ç/, İspanyolca, Portekizce ve Fransızcada DAİMA /s/ halini alır. Latince +um nötr eki İtalyancada /o/ halini alır, diğerlerinde yutulur. Fransızca sonseste /t/ yutulur. Fransızca sonseste /n/ art-damaksıl /ŋ/ değerini kazanır ve bitişik /e/ sesinin arka ünlüye dönüşmesine yol açar. İspanyolca sonseste /n/ Portekizcede daima /m/ olur.
Hintavrupa ortak dilinde önsesteki /k/ Germencede önce /x/, sonra /h/ sesine evrilir. Hintavrupa ortak dilinde ünlü değerine sahip /m̥/ çoğu dilde /e/ fakat Germen dillerinde /u/ olur. Sonsesteki ötümsüz ünsüz (/t/) Germen dillerinde ötümlüleşir (/d/ olur). Almanca rat “saymak” demektir, hundrat “yüz-sayım” anlamına gelir.
Hintavrupa ortak dilindeki /k/ Hint dillerinde /s/ ile /ş/ arası bir ses olan /ś/, İran dillerinde ise /s/ değerini kazanır. Hintavrupa /e/ sesi Hint-İran anadilinde /a/ sesine dönüşmür. Eski İranca yapım ve çekim eklerinin çoğu modern Farsçada düşer, sonsesteki ötümsüz ünlüler ötümlüleşir.
Bu kurallar matematiksel kesinliktedir. İki dilde "aynı" görünen kelimeler eğer ses dönüşüm kurallarına aykırı ise, o kelimelerin ortak kökenli OLMADIĞINA hükmedilir. Mesela Galce kant ile Fransızca veya Farsça kant varsa, eşkökenli OLAMAZLAR.  
Bu kurallar kafadan atılmış şeyler değildir. Bunlar ve benzerleri, binlerce araştırmacının, iki yüz yıl boyunca geceli gündüzlü eşekler gibi çalışarak, tartışarak, birbirlerinin hatasını bularak oluşturdukları bilgilerdir. Emek ürünüdür.
Emek faslını es geçerek “Türkçe aga Sümerce gugu’ya benziyor, gaa” yöntemiyle etimoloji yapılacağını sananlar hezeyan içindedir.
Daha beteri, emeğe saygıları yoktur. Biraz da olsa ahlaki bir sorundur.
   

4 comments:

 1. Başkalarını hezeyan içinde olmakla suçlayanlar kendi fikirlerini de ince eleyip sıkı dokumalı. Tarihe ve sosyolojiye dayalı bilim dallarında batılı ve batıcı kaynaklar, alelacele yazılmıştır. Yangından mal kaçırır gibi. Çünkü son birkaç yy.ın beyaz adamından çok önceleri var olan Asya, Afrika ve Amerika'nın uçsuz bucaksız ve kadim geçmişi el değmemiş bir şekilde duruyor. Eski grek, fars, arap ve latin dayatmaları, sömürge devletlerinin dil, tarih ve coğrafya konularında başka milletlerden aşırdığı değerler ve unsurlar bütününden başka bir gerçeğe dayanmıyor.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "son birkaç yy.ın beyaz adamından çok önceleri var olan Asya, Afrika ve Amerika'nın uçsuz bucaksız ve kadim geçmişi el değmemiş bir şekilde duruyor."

   Herhalde

   "Son birkaç yüzyılın yazılı kültürlerinden çok önceleri var olan Asya, Afrika ve Amerika'nın uçsuz bucaksız ve kadim yazısız kültürleri spekülasyon değmemiş bir şekilde duruyor."

   demek istediniz.

   Delete
 2. https://www.facebook.com/polat.kaya.33

  “Türkçe aga Sümerce gugu’ya benziyor, gaa” diyenler arasında göz alıcı bir örnek.

  ReplyDelete
 3. Sevan abi, Farsçada "säd" olur, kısa bir "a" ile.

  ReplyDelete